Vyšla medzinárodná publikácia „LIFE & Wildlife Crime”

Trestná činnosť, ktorá sa dotýka chránených voľne žijúcich druhov zvierat, je celosvetovým problémom. Európska komisia sa pomocov rôznych nástrojov zameriava na prevenciu a boj proti tomuto druhu kriminality. Viacero projektov z projektovej schémy LIFE, ako napríklad PannonEagle LIFE, majú za cieľ zníženie nezákonného zabíjania, otráv, odchytov a obchodovania s chránenými druhmi.

22 rokov a 24 potomkov – zomrel jeden z najstarších známych orlov kráľovských v Maďarsku

V decembri 2017 obdržala centrála MME/Birdlife Maďarsko správu o zrazenom orlovi v oblasti Mátraalja. Strážca prírody z Národného parku Bükk orla našiel a kadáver zobral na analýzu. Už prvotné meranie ukázalo, že ide o impozantného jedinca. Dospelá samica orla kráľovského vážila štyri kilogramy a rozpätie krídel mala dva metre. Experti z MME odobrali z jej tela vzorky a odviezli ju do Národného veterinárneho ústavu.

Nové posily - Samu a Carlo

Verejnosti boli predstavení „Samu“ a „Carlo“ z Národného parku Kiskunság a MME/BirdLife Maďarsko, psy  špeciálne vycvičené na vyhľadávanie otrávených návnad a kadáverov. Vďaka dlhodobej spolupráci medzi týmito dvomi organizáciami je Národný park Kiskunság prvým parkom v Maďarsku, kde budú služobné psy pomáhať v prevencii proti vtáčej kriminalite.

Medzinárodný workshop k zjednoteniu postupov proti vtáčej kriminalite

V dňoch 23.-24. novembra prebiehal Medzinárodný workshop projektu LIFE Pannon Eagle, zameraný na zjednotenie národných protokolov a postupov proti vtáčej kriminalite, prioritne ilegálnym otravám zvierat. Cieľom stretnutia bolo prediskutovať praktické problémy s pozvanými odborníkmi na terénne vyšetrovanie a veterináre postupy.

Orlie dámy Zora a Štefánia trávili prázdniny na Slovensku

Zora a Štefánia sú mláďatá orlov kráľovských, ktoré sa vyliahli na východnom Slovensku. Ešte na hniezde im ornitológovia osadili satelitné GPS vysielačky. Odvtedy neustále prekvapujú odborníkov i širokú verejnosť svojimi cestovateľskými kúskami - Zora navštívila 9 krajín, Štefánia dokonca 11. Obe orlice sa tento rok vrátili na Slovensko a letné prázdniny trávia v okrese Trebišov.

Stránky