České orly kráľovské v roku 2018

Tohtoročná hniezdna sezóna orlov kráľovských odštartovala nádejne – tieto celosvetovo ohrozené dravce obsadili na južnej Morave celkom osem teritórií. Úspešne ale skončilo hniezdenie iba pri dvoch pároch, ktoré vyviedli po dve mláďatá. V júli dvom z nich nasadili batôžky vybavené modernou technológiou.

 

Začiatok tohtoročnej sezóny orlov kráľovských vyzeral sľubne. Vzácne dravce obsadili celkom osem teritórií a šesť párov si postavilo hniezda. Vajce už ale zniesli iba tri samice a mláďatá sa nakoniec podarilo vyviesť len dvom orlím párom. „Štyri mláďatá sú v porovnaní s minuloročnými desiatimi naozaj málo. Tohtoročná nevydarená sezóna ale nie je žiadna katastrofa – je potrebné si uvedomiť, že česká populácia orlov kráľovských je na okraji ich areálu rozšírenia. Výkyvy v početnosti preto nie sú prekvapivé a pomerne veľký počet osadených teritórií dáva do budúcna nádej na ďalśí nárast populácie“ vysvetľuje David Horal z Českej spoločnosti ornitologickej, ktorý sa venuje výskumu a ochrane orlov kráľovských.

Jediné dva páry orlov kráľovských, ktoré úspešne vyviedli mláďatá, sú blízkymi susedmi. Hniezda si postavili iba necelých 1,5 kilometra od seba. Dvoch súrodencov z jedného hniezda tak ornitológovia v júli vybavili satelitnými vysielačkami. „Vysielačky vážia okolo 20 gramov, ale dokážu toho veľa. Budeme môcť sledovať nielen pohyb orlov v priestore, ale taktiež ich aktivitu, teda známku toho, že sú v poriadku. Batožky s vysielačkou sú vybavené aj malým solárnym panelom, ktorý dobíja batéria a vysielačka tak môže fungovať niekoľko rokov,“ popisuje David Horal. Celá akcia sa mohla uskutočniť vďaka medzinárodnému ochranárskemu projektu PannonEagle LIFE.

Pomerne časté výmeny partnerov pri sledovaných orlích párov dokazujú jednak neopodstatnenosť tvrdení o „trvalých, celoživotných“ pároch dravcov a ďalších druhov vtákov, a zároveň svedčia o ohrozenosti orlov rôznymi antropogénnymi faktormi, ako sú 22 kV elektrické vedenia alebo priame prenasledovanie. V roku 2017 ornitológovia v Česku prvýkrát preukázali otravu orla kráľovského. A to rovno v dvoch prípadoch. Otravy zrejme viedli k zániku teritória na Uherskohradsku, kde samica prišlo kvôli travičom o partnera.

„Tento rok mali orly kráľovské šťastie a žiadneho otráveného jedinca sme nezaznamenali. Ľudia ale trávia zvieratá, vrátane ohrozených dravcov, naďalej. Do začiatku augusta sme riešili 64 prípadov, kedy sa otrava buď priamo preukázala laboratórnymi analýzami, alebo sme ju mohli predpokladať podľa polohy zvieraťa a mŕtveho hmyzu v okolí,“ uvádza Klára Hlubocká, psovodka Českej spoločnosti ornitologickej, ktorá sa venuje vyhľadávaniu otrávených návnad a uhynutých živočíchov.  Tento rok spolu s jej dvomi špeciálne vycvičenými psami pátrala zatiaľ na 25 lokalitách, väčšinou na základe podnetov od verejnosti, Českej inšpekcie životného prostredia alebo Polície Českej republiky.

„Okrem urgentných výjazdov v prípade podozrivého nálezu alebo uhynutých zvierat vykonávam aj preventívne kontroly území, ako v oblastiach s výskytom orlov kráľovských, tak aj v miestach, kde boli v minulosti zaznamenané nelegálne otravy. Policajti pracujú na niekoľkých prípadoch, preto veríme, že aspoň niektoré sa čoskoro podarí dotiahnuť do konca“ uzatvára Hlubocká