V Srbsku uložili vysokú pokutu v prípade otrávených vtákov

Obvinený musí zaplatiť Štátnej ochrane prírody Vojvodinskej oblasti vysoké odškodné v hodnote 400.000 RSD (3360€) ako kompenzáciu za spôsobenú otravu žeriavov popolavých (Grus grus). Ide o najvyšší uložený trest za vtáčiu kriminalitu v Srbsku.

Po rozhodnutí Úradu prokurátora v Kikinde, obvinený D. Č. (57) z obce Crna Bara (Vojvodinská oblasť) musí zaplatiť uloženú finančnú pokutu za otravu piatich žeriavov popolavých (Grus grus), ktorú spôsobil aplikáciou zakázaného pesticídu z triedy karbofuránov.

Dňa 21. apríla 2016 boli na poli v blízkosti obce Novi Kneževac nájdené uhynuté žeriavy popolavé.  Pole vlastní a obhospodaruje obvinený D. Č. Bližšie informácie o prípade poskytol Dr. Attila Ágoston, člen organizácie Bird Protection and Study Society of Serbia. Jeho kolega, ktorý je členom poľovnej stráže, spozoroval väčší kŕdeľ žeriavov, ktoré pristáli na osiatom kukuričnom poli. Po chvíli niektoré ostali ležať na zemi, ostatné lietali len s veľkými problémami. Privolaní členovia Inšpekcie životného prostredia našli na okraji poľa uhynuté jedince a zvyšky z rozosiatej kukurice. Toxikologická analýza uhynutých jedincov a kukurice preukázala veľmi vysokú koncentráciu karbofuránu.

„Karbofurán je aktívnou zložkou insekticídu, ktorý bol voľne predajný v Srbsku do roku 2014, kedy ho Ministerstvo pôdohospodárstva zakázalo. Používanie karbofuránu bolo zakázané už skôr v Európskej únii, z dôvodu vysokej toxicity pre divožijúce organizmy. Napriek tomu stále zostali zásoby tohto insekticídu v súkromných skladoch a sú dostupné na čiernom trhu“ hovorí Marko Tucakov, člen tímu PannonEagle a Štátnej ochrany prírody Vojvodinskej oblasti.

Kvôli tomu, že obvinený D.Č. od začiatku spolupracoval a k činu sa priznal, bol mu udelený trojročný podmienečný trest a vysoká finančná pokuta.

Peniaze budú použité na zriadenie krmoviska pre žeriavy popolavé, ktoré každoročne migrujú cez prírodnú rezerváciu Slano Kopovo v počte viac než 20 000 jedincov.

Fotografie: INCVP; kontakt: marko Tucakov, INCVP, marko.tucakov@pzzp.rs

 

Tags: