Projekt

Názov projektu

Ochrana orla kráľovského znížením mortality spôsobenej človekom v Panónskom regióne

Hlavný cieľ

Hlavným cieľom projektu LIFE PannonEagle je zvýšenie populácie orla kráľovského v panónskom regióne prostredníctvom výrazného zníženia mortality spôsobenej v dôsledku prenasledovania človekom.

 

Cieľom je tiež:

  • Znížiť priame nepriaznivé dopady prenasledovania na populáciu orla kráľovského v panónskom regióne
  • Zvýšiť šancu na odhaľovanie nelegálnych aktivít a vynesenie precedentných rozsudkov v prípadoch prenasledovania vtáctva  
  • Zvýšiť informovanosť zainteresovaných strán o nadhodnotených vplyvoch dravých vtákov na poľovnú zver a o alternatívnych metódach poľovného hospodárenia, ktoré sú priaznivé pre orla kráľovského
  • Zvýšiť informovanosť verejnosti o význame ochrany orla kráľovského a o možných dôsledkoch jeho prenasledovania 

 

Základné informácie:

Trvanie projektu: 2016.10.01-2022.03.31
Celkový rozpočet: 3 583 577 € (75% príspevok EU)

 

Partneri projektu:

Koordinujúci príjemca:

BirdLife Hungary (MME)

 

Pridružení príjemcovia:

Kiskunsági National Park Directorate, Maďarsko

Hortobágyi National Park Directorate, Maďarsko

Vychodoslovenská distribucná a.s (VSD), Slovensko

Raptor Protection of Slovakia, Slovensko

Česká společnost ornitologická (CSO) – Česká republika

Ministerstvo životního prostředí České republiky – Česká republika

BirdLife Österreich – Rakúsko

WWF Österreich - Rakúsko

Bird Protection and Study Society of Serbia – Srbsko

Institute for Nature Conservation of Vojvodina Province - Srbsko

Co-financers

Ministry of Agriculture, Hungary

Austrian Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky