„Lienka“ v Holandsku

 

Orol kráľovský, ktorý sa objavil v Holandsku, vyvolal senzáciu. Doteraz je to iba druhý prípad výskytu tohto druhu na území Holandska.

 


Birdwatcheri pri pozorovaní orla kráľovského


Fotografia, ktorá pomohla pri identifikácii jedinca podľa kódu na ornitologickom krúžku (autor: Michel Veldt)

Na fotografii je zachytený subadultný orol kráľovský s ornitologickým krúžkom. Jedinca sa podarilo identifikovať napriek tomu, že nie je viditeľný celý alfanumerický kód. Ako mláďa bol okrúžkovaný v roku 2014 v Maďarsku. Pôvodné meno „Lienka“ mu zostalo, hoci neskoršie genetické analýzy potvrdili, že ide o samca...


Ornitologický krúžok na nohe „Lienky“ (autor: Márton Horváth)

Kvôli ochrane a výskumu boli niektorým mláďatám orlov kráľovských na chrbát upevnené GPS vysielačky. Hmotnosť vysielačky je do 20g, čo predstavuje menej než 2% z hmotnosti jedinca. Na telo sa upevňujú podobne ako batoh s tým, že je kladený dôraz na správnu veľkosť postroja. Nemôže byť veľmi utiahnutý ani príliš voľný.

 Dnes vďaka GPS vysielačkám získavame milióny údajov o pohybe označených jedincov. A ukazuje sa, že niektoré jedince sa potulujú po rozsiahlejšom území, než sme očakávali. Lienka je však prvý jedinec, ktorý zaletel tak ďaleko na západ Európy.  Pripojil sa tak k mladým rekordmanom, ktorí sa vydali na potulky svetom mimo obvyklého územia, ako napíklad Gabi (zdržiaval sa v Severnej Afrike a Taliansku) alebo  Viktorija (vyliahla sa v Macedónsku, preletela do Kazachstanu, po ktorom navštívila Maďarsko).

Aktualizácia:

O 10 mesiacov neskôr bol pozorovaný orol kráľovský v Taliansku. Ornitologický krúžok sa nedal prečítať, ale je pravdepodobné, že ide o Lienku. Poukazujú na to detaily na nasledovnej fotografii:


Porovnanie peria na jedincovi pozorovanom v Holandsku a neskôr v Taliansku (autor: Agami Photo Agency)

 

Ďakujeme Hansovi Pohlmannovi, Dickovi Forsmanovi a holandským birdwatcherom za pomoc pri identifikácii jedinca!