Kynologická jednotka pomáha zisťovať škody spôsobené kosením

Nature distruction caused by mowing

02.08.2021

Kynologická jednotka na odhaľovanie otráv a uhynutých zvierat, ktorú zastrešuje BirdLife Maďarsko, dokázala za posledných 7 rokov odhaliť množstvo prípadov nelegálnych otráv. Kynologická jednotka je však nasadzovaná aj do iných úloh, napríklad pri zisťovaní neúmyselných škôd spôsobených strojovým kosením lúk, pri ktorých často dochádza aj k pokoseniu zvierat.

Bude to svetový rekord?

4 fiókás fészekalj

07.06.2021.

Členovia organizácie BirdLife Maďarsko (MME) a pracovníci správ národných parkov za posledné tri týždne skontrolovali všetky známe hniezda orlov kráľovských. Okrúžkovali 137 mláďat a trom mláďatám osadili satelitné vysielačky.  

Falco, prvý pes v strednej Európe na vyhľadávanie otráv a uhynutých zvierat, ide do dôchodku

Falco retires

31.05.2021.

V roku 2013 založila organizácia BirdLife Maďarsko (MME) kynologickú jednotku zameranú na vyhľadávanie otráv a uhynutých zvierat, ktorá odvtedy zohráva významnú úlohu v boji proti otravám dravcov. Pes Falco, ktorý tvoril základ kynologickej jednotky, po siedmych rokoch aktívnej služby odchádza do dôchodku.

Stránky