Známy orol na krmovisku

Začiatkom novembra 2019 maďarskí kolegovia úspešne vypustili do voľnej prírody dvoch vyliečených orlov kráľovských. Vďaka satelitným vysielačkám, ktoré orlom nasadili na chrbát, zistili, že jedince sa zdržiavajú v blízkosti Jászágu, miesta, kde ich vypustili.

Prvá domová prehliadka s využitím služobného psa na vyhľadávanie karbofuránu v Rakúsku

V januári, v roku 2019, našiel bežec z Dolného Rakúska uhynutého orliaka morského. Samica ležala pri ceste a už na prvý pohľad nejavila známky prirodzeného úhynu. Kolegovia z Rakúska preto podali podnet na príslušný úrad, aby záležitosť preskúmal. Laboratórna analýza preukázala, že samica orliaka morského bola otrávená karbofuránom.

Tri mláďatá výra skalného našli zabité a zahrabané

08.05.2019 - BirdLife Austria reports a horrific discovery from the Western Weinviertel region in Lower Austria. On 6th May a passionate birdwatcher notified the bird conservation organisation of a sad finding: Three five-week-old Eagle Owl chicks had been brutally punched to death and burried nearby their nest. The police have been notified and are currently investigating this case.

Stránky