Zástupcovia ČSO sa zúčastnili školenia špecialistov kriminálnej polície

Klara Hluboka showed criminals a search for poisoned baits and dead animals in practice. Photo: Arnošť Cetkovský

Riaditeľ Českej spoločnosti ornitologickej (ČSO) Zdeněk Vermouzek sa spolu so psovodkou projektu PannonEagle LIFE Klárou Hlubockou a so zástupcom Ministerstva životného prostredia Arnoštem Cetkovským zúčastnil pravidelného školenia špecialistov kriminálnej polície.

Aktuálne prebiehajúci projekt na odhaľovanie vtáčej kriminality v Panónskej oblasti, PannonEagle LIFE, aj cenné skúsenosti z predchádzajúceho projektu Helicon LIFE predstavil kriminalistom vedúci projektu Márton Horváth z Maďarska. Zástupcovia Českej spoločnosti ornitologickej využili školenie k oboznámeniu policajtov s problematikou vtáčej kriminality a tiež k dohodnutiu spoločných postupov. Klára Hlubocká policajtom v praxi predviedla vyhľadávanie otrávených návnad a otrávených vtákov za pomoci špeciálne vycvičených psov. 

Toto stretnutie predstavuje dôležitý krok k ochrane vtákov a poslúžilo k vzájomnej výmene informácií medzi ČSO a environmentálnymi kriminalistami.