Aktivity projektu

A. Prípravné aktivity, vypracovanie manažmentových plánov a/alebo akčných plánov

A.1 Zriadenie funkčného projektového tímu

A.2 Zriadenie špecializovaných vyšetrovacích jednotiek so psom 

A.3 Vytvorenie národných sietí a postupov najlepšej praxe pre zainteresované subjekty

A.4 Dosiahnutie adekvátneho stavu ochrany orla kráľovského v Českej republike

 

C. Konkrétne ochranárske aktivity

C.1 Odhaľovanie a vyšetrovanie prípadov prenasledovania dravcov osvedčenými metódami 

C.2. Kompenzovanie dopadov úmrtnosti spôsobenej človekom osvedčenými metódami 

C.3. Vytvorenie a demonštrovanie manažmentových postupov, ktoré sú priaznivé pre zver aj orla kráľovského

 

D. Monitoring vplyvu projektových aktivít 

D.1. Monitoring indikátorov výkonnosti projektu

D.2. Zhodnotenie socioekonomických vplyvov projektu a vplyvu obnovy biotopov na ekosystémové funkcie

 

E. Informovanie verejnosti a šírenie výsledkov projektu

E.1. Zvyšovanie povedomia zainteresovaných skupín

E.2. Zvyšovanie povedomia verejnosti

 

F. Manažment projektu  

F.1. Riadenie projektu 

F.2. Vyhodnotenie indikátorov úspešnosti projektu 

575441-081 Nike Air Jordan 1 Retro High OG GS Crimson Tint