7 rokov v teréne – maďarská kynologická jednotka na ceste k svetovému úspechu

17.05.2021

Vo februári 2021 bol v časopise Journal of Vertebrate Biology uverejnený článok s názvom "Používanie vyhľadávacích psov na odhaľovanie nelegálnych otráv dravcov spôsobených pesticídmi, v Maďarsku", ktorého autormi sú odborníci z organizácie BirdLife Maďarsko (MME).

Vo vedeckom článku prezentujú sedemročné výsledky špeciálnej kynologickej jednotky a popisujú efektivitu vyhľadávacích psov pri lokalizácii tiel uhynutých zvierat, tzv. kadáverov.Od roku 2013 zohráva špeciálna kynologická jednotka zameraná na vyhľadávanie otráv a kadáverov, zriadená MME, kľúčovú úlohu v boji proti nelegálnym otravám dravcov. V priebehu siedmych rokov sa táto jednotka zapojila do viac než tisíc terénnych kontrol a našla 454 dôkazov súvisiacich s trestnými činmi, hlavne otravami.


Začiatok špeciálnej kynologickej jednotky; Gábor Deák a Falco (foto:Oszkár Dániel Gáti).

Nedbalosť alebo úmysel

Od roku 2000 sa otravy pesticídmi stali hlavnou hrozbou pre dravce v Maďarsku, najmä pre ohrozeného orla kráľovského (Aquila heliaca). Orol kráľovský má spomedzi zistených druhov jednu z najvyšších úmrtností na otravu.


Falco s uhynutým orlom kráľovským (foto:Gábor Deák).

Orol kráľovský je ohrozený druh, ktorého populácia sa ráta len na pár tisíc párov. V rámci Európskej únie žije v Maďarsku jeho najväčšia časť populácie, takže otravy významne ohrozujú celkové prežitie tohto druhu.Otravy dravcov môžeme rozdeliť na neúmyselné a úmyselné (cielené) otravy. Neúmyselné otravy dravcov sú výsledkom legálneho, ale nesprávneho použitia rodenticídov. Dochádza k nim pri nesprávnej aplikácii jedov proti hrabošom na poliach. Dravce sa otrávia po konzumácii otrávených hrabošov. Úmyselné otravy sú dôsledkom cieleného vykladania otrávených návnad, pri ktorých páchatelia zneužívajú povolené látky, alebo používajú zakázané chemické látky na otravu "nežiadúcich" predátorov.

Jedna kynologická jednotka, tri psy

Pri odhaľovaní otráv už sedem rokov pomáha kynologická jednotka, ktorú založila organizácia BirdLife Maďarsko (MME) v rámci projektu LIFE Helicon. Gábor Deák a jeho pes Falco, zahájili priekopnícku činnosť v roku 2013, po absolvovaní štvormesačného špeciálneho výcviku vo Výcvikovom stredisku služobných psov maďarskej polície v Dunakeszi. Výcvik na vyhľadávanie jedov bol vedený podobne ako pri protidrogových psoch, len namiesto drog pes našiel kadáver uhynutého zvieraťa a najčastejšie používané jedy. Medzičasom do kynologickej jednotky pribudli ďalšie dva psy, v roku 2017 belgický ovčiak Carlo a v roku 2020 nemecký ovčiak Hella.


Carlo a Falco so psovodom Gáborom Deákom a nový člen tímu, Hella (foto: Márton Horváth a Gábor Deák).

Päť krajín, viac než tisíc kontrol

Aj v európskom meradle je Maďarsko na prvých priečkach z hľadiska počtu úmyselne otrávených dravcov. Skúsenosti a údaje z posledných rokov ukazujú, že vyhľadávacie psy dosahujú vynikajúce výsledky pri odhaľovaní prípadov nelegálnych otráv.


Falco a Carlo hrdo pózujú na mieste činu (foto: Gábor Deák).  

Od svojho založenia v roku 2013, až do augusta 2020, vykonala kynologická jednotka zameraná na vyhľadávanie otráv a kadáverov 1 083 kontrol v piatich krajinách, počas ktorých našla 329 otrávených zvierat, 120 otrávených návnad a 5 jedovatých látok (napr. zakázané pesticídne prípravky). Medzi otrávenými zvieratami bolo 15 druhov vtákov a 9 druhov cicavcov, z toho 13 chránených a 2 ohrozené druhy. V porovnaní s kontrolami, ktoré vykonávali iba ľudia, kynologická jednotka preukázala výrazne vyššiu mieru nálezov ako pri kadáveroch, tak aj pri otrávených návnadách. Z celkového sumáru nálezov sa kynologickej jednotke podarilo nájsť 80% otrávených návnad, čím výrazne zabránili ďalším otravám voľne žijúcich zvierat.


Pes je vybavený GPS obojkom, ktorý monitoruje jeho pohyb v teréne (foto: Sándor Jakab, zdroj mapy: MME)

Väčšina úmyselných otráv je spôsobená pesticídnymi prípravkami obsahujúcimi karbofurán, látku, ktorá je v Európskej únii zakázaná od roku 2008. Hoci boli psy trénované na hľadanie dvoch najbežnejších jedov, laboratórne testy odhalili ďalších sedem jedovatých látok v kadáveroch a návnadách.

Väčšina prípadov otráv sa vyskytuje na jar

Otravy sa vyskytujú vo všetkých častiach krajiny, ale väčšina prípadov bola zaznamenaná v poľnohospodárskych oblastiach na nížinách, najčastejšie v období od februára do apríla. Okrem Maďarska, kynologická jednotka oficiálne pomáhala pri policajných vyšetrovaniach v Rakúsku, na Slovensku, v Českej republike a v Srbsku. Okrem prípadov otráv, BirdLife Maďarsko pomáha odhaľovať aj iné environmentálne trestné činy. V niekoľkých prípadoch Gábor Deák a jeho psy našli kadávery nelegálne zastrelených zvierat vrátane myšiakov hôrnych, jastrabov veľkých, havranov, vlkov a v jednom prípade dohľadávali mačku divú zabitú pri nelegálnom love. Doterajšie výsledky ukazujú, že kynologická jednotka zohráva zásadnú úlohu pri odhaľovaní nelegálnych otráv divo žijúcich zvierat. Aktívne vyhľadávanie otrávených návnad v teréne vedie k celkovému znižovaniu počtu prípadov nelegálnych otráv. Pozitívny vplyv naznačujú aj výsledky z monitoringu orlov kráľovských, ktoré ukazujú, že po rokoch stagnácie začína ich populácia konečne rásť.