Mladý orol kráľovský uhynul v Srbsku po otrave olovom

10.03.2021.

Vyčerpaný orol kráľovský bol nájdený 30. decembra 2020 v katastri obce Prigrevica na severe Srbska. O pár dní neskôr, napriek veterinárnej starostlivosti, uhynul. Laboratórna analýza preukázala otravu olovom zo skonzumovanej koristi.

Podľa ornitologického krúžku sa zistilo, že orol kráľovský sa vyliahol v roku 2020 na západe Slovenska. Už o pár mesiacov neskôr, v decembri 2020, ho našli poľovníci zo severosrbskej obce Prigrevica, ktorí o náleze informovali ornitológov. Vyčerpaný orol bol prevezený do záchrannej stanice. Napriek snahe veterinárov, mladý orol v januári 2021 uhynul. Röntgen preukázal, že orol mal v tele predmety pripomínajúce olovené broky.

Následne bola vykonaná pitva orla a odobraté vzorky na toxikologickú analýzu. „Orol nebol postrelený, ale zožral korisť, ktorá bola zastrelená olovenými brokmi. Broky sa do tela orla dostali spolu s potravou. Obsah olova v pečeni bol až päťkrát vyšší než je bežná smrteľná dávka pre orly,“ potvrdil veterinárny lekár Radomir Ratajac z veterinárneho ústavu v meste Novi Sad.

Ide tak o prvý preukázaný prípad otravy olovom u voľne žijúceho vtáka v Srbsku.

Foto: Provincial Institutute for Nature Conservation