Známy orol na krmovisku

Začiatkom novembra 2019 maďarskí kolegovia úspešne vypustili do voľnej prírody dvoch vyliečených orlov kráľovských. Vďaka satelitným vysielačkám, ktoré orlom nasadili na chrbát, zistili, že jedince sa zdržiavajú v blízkosti Jászágu, miesta, kde ich vypustili.


Orol s vysielačkou (Foto: Beáta Török)

Mladšieho z orlov sa podarilo odfotografovať na krmovisku pre dravce, ktoré je zriadené v blízkosti obce Jászág. Hoci pohyb orlov je starostlivo monitorovaný vďaka satelitným vysielačkám, takého „osobné“ stretnutie vždy poteší.

Úlohou zriadeného krmoviska je prilákať orlov na miesto, kde nájdu potravu počas nepriaznivého zimného obdobia a zároveň sú chránené pred otrávenými návnadami, zástrelmi a zásahom elektrickým prúdom na stĺpoch 22kV vedenia. Takéto miesto zároveň poskytuje dobrú príležitosť na ich pozorovanie a fotografovanie. Vďaka odčítaniu ornitologických krúžkov je možné zistiť pôvod niektorých jedincov, získať neoceniteľné údaje o migračných návykoch a miere prežitia.

Je potrebné zdôrazniť, že krmovisko je zriadené na základe povolení od príslušných úradov.