Výsledok 2. ročníka Medzinárodného sčítavania orlov v Panónskom regióne.

05.02.2019.
Na začiatku roka, v dňoch 11.-13. januára 2019, sa dobrovoľníci a členovia organizácie Ochrana dravcov na Slovensku zapojili do Medzinárodného sčítania orlov v Panónskom regióne. Spoločné medzinárodné podujatie sa uskutočnilo v jednotnom termíne po druhýkrát, národné sčítanie dravcov už po trinástykrát.

Počas troch dní, 55 terénnych mapovateľov zo Slovenska spolu s dobrovoľníkmi v Maďarsku, Česku, Rakúsku, Srbsku a Rumunsku, kontrolovali najmä nížinné oblasti a zaznamenávali údaje o pozorovaných jedincoch. Monitoring bol prioritne zameraný na orlov kráľovskch, účastníci však zbierali údaje aj o orliakoch morských, sokoloch rárohoch a ďalších druhoch dravcov. Medzinárodné sčítanie orlov v Panónskom regióne prebiehalo pod hlavičkou projektu LIFE PannonEagle, podporeného Európskou komisiou.

V aktuálnom 2. ročníku, boli na Slovensku kontrolované hlavne hniezdne oblasti na západe krajiny. Do sumáru boli začlenené aj relevantné údaje z ornitologickej databázy Aves.

Slovenskí mapovatelia skontrolovali 100 UTM štvorcov 10x10 km s prioritným zameraním na hniezdiská a zimoviská západného Slovenska. Ostatné druhy boli mapované na nížinách a vodných biotopoch väčšiny územia Slovenska. Zaznamenali sme aj zimujúce druhy zo severnej Európy, či až z tundry, ako sú myšiaky severské, kane sivé či vzácne sokoly kobce. Celkovo bol počet sčítaných dravcov oproti poslednému sčítaniu v januári 2018 nižší o 20 - 30 %. Menej bolo najmä orliakov morských a myšiakov severských.

Podarilo sa nám zaznamenať 46 jedincov orlov kráľovských, 40 orliakov morských a 24 sokolov rárohov. Po zosumarizovaní údajov zo všetkých šiestich krajín, ktoré sa do medzinárodného sčítania zapojili, bolo v kontrolovanom území Panónskeho regiónu pozorovaných spolu 509 orlov kráľovských a 992 orliakov morských.


 

 

Hoci na pohľad to vyzerá, že orly sa vyskytujú vo vysokom počte, nie je to pravda, pozorovania orlov a orliakov sú pomerne zriedkavé. Napríklad v Maďarsku, v oblastiach s najvyššou hustotou populácie orliakov morských bolo na území o rozlohe 100 km2 v priemere zaznamenaných 4,5 jedincov, orlov kráľovských dokonca len 2,5 jedincov. Pre lepšie pochopenie, aby ste našli jedného orliaka morského, museli by ste prejsť územie o rozlohe 3000 futbalových ihrísk,. Pri orlovi kráľovskom by táto rozloha narástla dokonca na 5000 futbalových ihrísk.

Počas termínu medzinárodného sčítavania orlov sme pozorne sledovali, kde sa pohybujú aj obľúbené slovenské orlice Zora a Štefánia. Ide o mladé orly kráľovské, ktoré pred dvomi rokmi dostali GPS vysielačku. Vďaka nej vieme, kde sa aktuálne nachádzajú a či sú v poriadku. Verili sme, že sa nám ich podarí opäť stretnúť. V termíne medzinárodného sčítavania sa však nachádzali v maďarských národných parkoch Hortobágy a Körös-Maros. Údaje, ktoré získame z monitoringu, využívame pri ochrane dravcov. Stromy, kde ohrozené druhy hniezdia, je potrebné zachovať, preto sa zapájame napríklad i do legislatívnych procesov. Dravce nám počas zimy môžu tiež napovedať, ktoré lokality si vyberú na hniezdenie

Z ďalších druhov dravcov sme v Panónskom regióne zaznamenali :

Ďakujeme všetkým účastníkom, ktorí sa zapojili do 2. Medzinárodného sčítania orlov v Panónskom regióne!

Spolupracujúce organizácie:

  • BirdLife Hungary, Aggtelek National Park Directorate, Balaton-Felvidék National Park Directorate, Bükk National Park Directorate, Duna-Dráva National Park Directorate, Duna-Ipoly National Park Directorate, Fertő-Hanság National Park Directorate, Hortobágy National Park Directorate, Kiskunság National Park Directorate, Körös-Maros National Park Directorate, Őrség National Park Directorate (Maďarsko)
  • Ochrana dravcov na Slovensku (Slovensko)
  • Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije (Srbsko)
  • Institute for Nature Conservation of Vojvodina Province (Srbsko)
  • BirdLife Österreich, WWF Österreich (Rakúsko)
  • Česká Společnost Ornitologická (Česko)
  • "Milvus Group" - Bird and Nature Protection Association (Rumunsko)

Spolupracovali

Maďarsko
Adorján Ágnes, Agócs Péter, Albert András, Ampovics Zsolt, Antal András, Antal Bálint, Antalné Forintos Nikolett, Árvay Márton, Atlasz Márk, Bagyura János, Balaskó Zsolt, Balázs Tibor, Balázsi Péter, Balogh Balázs, Balogh Gábor, Bank László, Barcánfalvi Péter, Barna Péter, Barta Zsolt, Bátky Gellért, Bebesi Zoltán, Bedőcs Gyula Ifj., Benei Béla, Berdó József, Béres István, Bessenyei László, Bócsó Anita, Bodics Dániel, Bodó János, Bodor Ádám, Bodzás János Sándor, Boldog Gusztáv, Bolla Zoltán, Borbáth Péter, Borsi Angéla, Boruzs András, Borza Sándor, Botka Csaba, Bozó László, Bukor Zoltán, Búzás Előd, Buzetzky Sára, Czifrák Gábor, Csapó János, Császár Mónika, Császár Zsolt, Csathó András István, Cseh Patrícia, Cser Gábor, Cserei Ákos, Cserép György, Cserna Zoltán, Csibrány Balázs, Csiger Anikó, Csillag Emese, Csonka Ábel, Csonka István, Csonka Péter, Csór Sándor, Damacz Kornél dr., Darányi László, Darányi László Ifj., De Jonge Norbert, Deák Gábor, Demeter Iván, Domboróczki Gábor, Dudás György, Dusnoki Kornél, Ecsedi Zoltán, Elek István, Engi László, Erdélyi Imre, Erdő Ádám, Erdő- Tóth Zsófia, Faragó Ádám, Fási Tibor, Fatér Beáta, Fatér Benedek, Fatér Imre, Felber Péter, Feldhoffer Attila, Fellner Zoltán, Fenyves Ervin, Fera Gábor, Ferenc Attila, Fidlóczky József, Filkus István, Firmánszky Gábor, Flesch Márton dr., Forgách Balázs, Főnyedi Elemér, Fülöp Tibor, Gál Renáta, Gál Szabolcs, Gáll Miklós, Gebei Lóránt, Góczán Éva, Godó Laura, Golen Gerhárd, Gődér Róbert, Gödöny József, Görögh Zoltán, Gruber Ágnes, Gulyás András, Gulyás Szabolcs, Gyömbér Zsolt, Győrfi Gergely, Győrig Előd, Gyurácz József, Habarics Béla, Hankószki Ágota, Hanyicska Zsolt, Harmos Krisztián, Harsányi Dezső, Harsányi Krisztián, Havas Márta, Havasi Máté, Hegedűs Sándor, Hegedűs Vivien, Hegyi Tünde, Hegyi Zoltán dr., Heincz Miklós dr., Hencz Péter, Hénics Fruzsina, Herczeg Ferenc, Hódossy Attila, Hoffmann Károly, Horváth Csaba, Horváth Gabban Gábor, Horváth Ildikó, Horváth Júlia Rita, Horváth Kornél, Horváth Márton dr., Horváth Tibor, Hunyadi Tünde, Hunyadvári Péter, Huszár-Somogyi Ildikó, Illés Péter, Illyés Evelin, Illyés Judit, Ingola Eszter, Jandrasits László dr., Janó Gizella, Joharchi Dara, Joó Balázs, Juhász Andrea, Juhász Benedek, Juhász Tibor, Juhász Zsolt, Jusztin Balázs, K. Szabó Attila, Kaczkó Ádám, Kajtár Bence, Kállay György, Kalocsa Béla, Kass László, Kasza Ferenc dr., Katona Gergely, Katona József, Kaufman Gábor dr., Kazi Róbert, Kazsu Attila, Kecskés Dóra, Kecskés József, Kéki László, Kelbert Bernadett, Keresztes Gábor, Kern Rolland, Keszler Zoltán, Király Tamás, Kispál Dóra, Kispál Gyula dr., Kiss Ádám, Kiss János, Kiss Lenke, Kiss Tamás, Kleszó András, Kókai Ákos, Kókai Károly dr., Koleszár Sándor, Korompai Tamás, Korompainé Szitta Emese, Kossuth Levente, Kotymán László, Kovács Ágnes, Kovács András, Kovács Georgina, Kovács Gergely Károly, Kovács Kata, Kovács Norbert, Kovács Zoltán, Kozma László, Kozma László Id., Králl László, Krasznai Attila, Krasznai Márton, Krempf István Id., Krempf István ifj., Krizsán Tímea, Krusinszki Ferenc, Kugler Péter, Kulcsár Péter, Kutschi Péter, Laczik Dénes, Lantos István, László Boróka, László Csaba, László Gabriella, László Huba, Lehmann Tamás, Lelkes András, Lénárt László, Lencse Ferenc, Lendvai Gábor, Leskó Gabriella, Lóránt Miklós, Lovas István, Lovasné Mallár Krisztina, Lovászi Péter, Lovranits Júlia, Lőkkös Andor dr., Lőrincz Rebeka, Majercsák Bertalan, Marik Pál, Márkus Éva, Maros Rudolf, Marosi Beáta, Máté Rudolf, Megyer Csaba, Meiszterics Zoltán, Menczelesz Noémi, Mesterházy Attila, Mészáros Csaba, Móczár Balázs, Mogyorósi Sándor, Molnár Ádám, Molnár Géza, Molnár István Lotár, Molnár László, Molnár Márton, Molnár Melinda, Molnár Norbert, Mónus Gábor, Mórocz Attila, Mórutz György, Morvai Szilárd, Musicz László, Nagy Gábor, Nagy Imre, Nagy Sándor, Nagy Tamás, Nagygyőry Anna, Németh András, Németh Árpád, Németh Nikolett, Nyáry Zsigmond, Nyerják-Sümegi Zsófia, Nyirádi Ivett, Oroszi Zoltán, Ortó Péter, Ödöny Norbert, Ősz Gusztáv, Őze Péter, Palaga Máté, Palatitz Péter dr., Palatitzné Fajka Diána, Pálfy Andrea Anna, Papp Ferenc, Pásztor Zoltán, Pataki Zsolt, Paulovics Péter, Peimli Piroska, Péntek István, Pénzes Judit, Pénzes László, Pethő Csilla, Pető Zsolt, Petrovics Nikolett, Pintér Balázs, Pitó Andor, Polgár Márta, Polyák Ferenc, Pongrácz Ádám, Poór Ádám, Porteleki Szilvia, Preiszner Bálint, Pribéli Levente, Prommer Jenő, Prommer Mátyás, Puskás László, Rácz András, Rimavecz Kinga, Rimóczi Árpád, Rózsa Zoltán, Rutkai Tamás, Sándor András, Sári Gergő, Sasvári János, Sasváriné Hegedűs Éva, Schmidt András, Schmotzer András, Schwartz Vince, Selmeczi Kovács Ádám, Seres Nándor, Seresné Metzker Krisztina, Serfőző József, Simay Gábor, Simon Gábor, Sipos Tibor, Sipöcz László Ifj., Sipter Csanád, Somogyi Balázs, Somogyi Csaba, Somogyi István, Sós Endre, Sós-Koroknai Viki, Sótér Szabolcs, Spakovszky Péter, Staudinger István, Stölkler Nándor, Szabó Csaba, Szabó Ferenc, Szabó István, Szabó Jenő, Szabó Korinna, Szabó Máté, Szabó Tamás, Szabóné Balázs Bea, Szalai Gábor, Szász Benedek, Szatóri János, Szegedi Fruzsina, Székely Balázs, Szekeres Zsófia, Szelényi Balázs, Széles Tamás, Széll Antal, Szelle Ernő, Szenek Zoltán, Szentendrey Géza, Szentirmai István dr., Széplaki Imre, Szilágyi Attila, Szinai Péter, Szitta Imola, Szitta Tamás, Sztyehlik Sándorné, Takács Árpád, Takács Péter, Takó Miléna, Tamás Ádám, Tárczy Andrea, Tarján Barna, Teplánszki Dóra, Téringer Donát, Tokody Béla dr., Tóth Ádám, Tóth Dániel, Tóth Gábor, Tóth Imre, Tóth Katalin, Tóth Kornél, Tóth László, Tóth Mihály, Tőgye János, Turny Zoltán, Udvardy Ferenc, Ujfalusi Sándor, Vadász Csaba dr., Vámos Csenge, Varga Beáta, Varga György, Varga Júlia, Varga László, Varga Péter Ifj., Vargáné Szemes Valéria, Végvári Zsolt dr., Vikár József, Vincze Tibor, Viseráczki András, Vizes Tibor, Vízkert András, Völgyi Sándor, Wágner László, Zákány Albert, Zelenák Attila, Zvara Gábor, Zsák Annamária, Zsiros Sándor

Slovensko
Bacsa Kristián, Briedik Dušan, Čvirik Ivan, Didirka Tomáš, Dúbravský Andrej, Gajdacs Ivan, Galaš Richard, Gális Marek, Gúgh Ján, Harvančík Stanislav, Holý Radimír, Horváth Jozef, Hulík Tomáš, Chavko Jozef, Chrašč Peter, Izakovič Jozef, Jambor Radovan, Jurica Michal, Kadlečík Branislav, Kĺč Vladimír, Korec Filip, Kováč Stanislav, Královič Milan, Krišovský Peter, Kürthy Alexander, Lančaričová Zuzana, Landsfeld Bedřich, Lengyel Jozef, Matejovič Branislav, Mikiara Štefan, Mišek Tomáš, Mišík Miloslav, Mojžiš Marián, Moncman Ľubomír, Moncmanová Ivana, Olekšák Milan, Orság Peter, Pačeňovský Samuel, Pjenčák Peter, Prachár Viktor, Prešinský Leonidas, Rácz Attila, Repaský Jakub, Repel Matej, Ridzoň Jozef, Riflik Zsolt, Schnürmacher Richard, Slobodník Roman, Stankovič Daniel, Šipkovský Ivan, Šnírer Ladislav, Tedla Tomáš, Trnka Marek, Turčoková Lucia, Veselovský Tomáš, Vráblik Jaroslav

Srbsko
Silvija Ivanic, David Grabovac, Anita Sučić, Milica Miškovic, Milan Ruzic, Aleksa Vukićević, Nikola Stojnic , Marko Šćiban, Ágoston Attila, Szekeres Levente, Szekeres Ottó, Radenko Cvejanov, Kalman Moldovai, Slobodan Knezevic, Miroslav Vračarić, Draženko Rajković, Jelena Guduraš, Saša Burlica, Draženko Rajković, Rankov Mirjana, Nikolin Milos.

Rakúsko
Johannes Laber, Hans-Martin Berg, Barbara Waringer, Richard Katzinger, Thomas Zuna-Kratky, Norbert Teufelbauer, Beate Wendelin, Michael Dvorak, Markus Schneider, Sabine Zelz, Helmut Jaklitsch, Harald Grabenhofer, Benjamin Kness, all obsevers of the White Tailed Eagle Count of the WWf, all observers of the Water Bird Count, members of the ornitho.at network.

Česko
David Horal, Pavel Štěpánek, Marek Palička, Gašpar Čamlík, Rudolf Jureček, Vladimír Gahura.

Rumunsko
Daróczi J. Szilárd, Bárbos Lőrinc, Nagy Attila, Alexandru C. Birău.

z pôvodného textu autorov Ferenc Papp– Károly Nagy– Márton Horváth

 

Air Force 1 High