Výsledky 6. ročníka Medzinárodného sčítania orlov v Panónskom regióne

02.03.2023.
V januári 2023 zorganizovalo MME/BirdLife Maďarsko, v spolupráci s riaditeľstvami národných parkov a mimovládnymi organizáciami, 20. ročník sčítania orlov v Maďarsku a zároveň 6. ročník Medzinárodného sčítania orlov v Panónskom regióne. Cieľom bolo vytvoriť "Mapu orlov" zimujúcich v Karpatskej kotline. Do podujatia sa už po šiesty raz zapojili viaceré partnerské organizácie a odborníci zo susedných krajín, a to v rámci projektov PannonEagle LIFE a Saker LIFE, ktoré finančne podporila Európska únia.  

Výsledky v Karpatskej kotline

Viac ako 400 dobrovoľníkov sa zúčastnilo na medzinárodnom sčítaní orlov, ktoré je súčasne synchronizovaným sčítaním dravých vtákov. Po úspechu z predchádzajúcich rokov sa k maďarským ornitológom pridali aj slovenskí, českí, rakúski, srbskí, rumunskí a slovinskí kolegovia, aby získali čo najpresnejšie údaje o zimujúcich orloch v regióne.

Celkovo bolo v siedmych zapojených krajinách pozorovaných 1360 orliakov morských, 807 orlov kráľovských, 9 orlov skalných a 12 orlov hrubozobých. Celkovo bolo spočítaných 15 022 jedincov zo 17 druhov dravých vtákov.


1. Údaje o pozorovaniach orlov kráľovských v Panónskom regióne (zdroj: BirdLife Maďarsko)


2. Údaje o pozorovaniach orliakov morských v Panónskom regióne (zdroj: BirdLife Maďarsko)


3. Údaje o pozorovaniach orlov skalných v Panónskom regióne (zdroj: BirdLife Maďarsko)


4. Údaje o pozorovaniach orlov hrubozobých v Panónskom regióne (zdroj: BirdLife Maďarsko)

 1. sokol rároh (98 jedincov)
 2. sokol sťahovavý (69)
 3. sokol kobec (37)
 4. haja tmavá (10)
 5. haja červená (120)
 6. kaňa močiarna (330)
 7. kaňa sivá (1 515)
 8. jastrab veľký (63)
 9. jastrab krahulec (345)
 10. myšiak hôrny (7 950)
 11. myšiak severský (323)
 12. myšiak hrdzavý (6)
 13. sokol myšiar (1 968)

Číselné údaje z jednotlivých krajín nájdete tu >>

Výsledky zo Slovenska

Celkovo 51 mapovateľov skontrolovalo 128 UTM štvorcov (10 x 10 km), ktoré tvoria 21% slovenského územia. Medzi údajmi z monitoringu sú zahrnuté aj záznamy mapovateľov z ornitologickej databázy Aves symfony. Hlavná časť kontrolovaných území bola situovaná v nížinných oblastiach západného a východného Slovenska. Počasie bolo priaznivé, iba miestami sa vyskytovala znížená viditeľnosť a nárazový vietor. Počas troch dní bolo pozorovaných spolu 92 orlov kráľovských, 62 orliakov morských a 32 sokolov rárohov. Celkovo bolo zaznamenaných 1406 jedincov zo 14 druhov dravých vtákov.

Výsledky z Maďarska

Dobrovoľníci v Maďarsku skontrolovali 3470 UTM štvorcov s rozmermi 2,5 x 2,5 km, čo predstavuje 21 700 km2 a pokrýva 23 % krajiny. Terénne kontroly boli zamerané hlavne na biotopy využívané orlami, takže bolo možné spočítať väčšinu populácie zimujúcej v Maďarsku. 

Počas sčítania v roku 2023 bolo v Maďarsku zaznamenaných 1113 orliakov morských, 660 orlov kráľovských, 5 orlov skalných a 11 orlov hrubozobých (je dôležité poznamenať, že dobrovoľníci mohli počas sčítania v susedných štvorcoch zaznamenať jedinca viackrát, takže počet pozorovaní môže byť vyšší ako skutočný počet jedincov). Dobrovoľníci pozorovali aj 63 sokolov rárohov a 54 sokolov sťahovavých. 

 

 

 

Populácie ohrozených druhov orlov a veľkých sokolov (sokol rároh, sokol sťahovavý) sa v Maďarsku za posledné štyri desaťročia výrazne zvýšili, stále sú však vzácne - pre ilustráciu, museli by ste skontrolovať plochu veľkú ako 2 400 futbalových ihrísk, aby ste spozorovali jedného orla alebo plochu ako 37 000 futbalových ihrísk, aby ste spozorovali veľký druh sokola (zdroj: Monitorovacie centrum MME).

Počas sčítania v Maďarsku bolo zaznamenaných 17 druhov dravých vtákov a celkovo 9 849 jedincov.

1.    orliak morský (1 113 jedincov)
2.    orol kráľovský (660)
3.    orol hrubozobý (11)
4.    orol skalný (5)
5.    sokol rároh (63)
6.    sokol sťahovavý (54)
7.    sokol kobec (20)
8.    haja tmavá (9)
9.    haja červená  (78)
10.   kaňa močiarna (185)
11.   kaňa sivá (1 243)
12.   jastrab veľký (49)
13.   jastrab krahulec (254)
14.   myšiak hôrny (6 367)
15.   myšiak severský (280)
16.   myšiak hrdzavý (6)
17.   sokol myšiar (1 378)

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do sčítania:

Organizácie

 • BirdLife Hungary (MME)
 • Správa národného parku Aggtelek 
 • Správa národného parku Balaton-Felvidék 
 • Správa národného parku Bükk
 • Správa národného parku Duna-Dráva 
 • Správa národného parku Duna-Ipoly 
 • Správa národného parku Fertő-Hanság 
 • Správa národného parku Hortobágy
 • Správa národného parku Kiskunság 
 • Správa národného parku Körös-Maros 
 • Správa národného parku Őrség 
 • Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság - Természetvédelmi Őrszolgálat
 • Ochrana dravcov na Slovensku
 • Bird Protection and Study Society of Serbia (Društvo za zaštitu i proučavanje ptic ab Srbije),
  Institute for Nature Conservation of Vojvodina Province (Serbia)
 • BirdLife Österreich, WWF Österreich (Austria)
 • Česká Společnost Ornitologická (BirdLife Czech Republic)
 • "Milvus Group" - Bird and Nature Protection Association (Romania)

Maďarsko
Adorján Ágnes, Agócs Péter, Albert András, Antal András, Antoni Gyula, Árvay Márton, Bagyura János, Balázsi Péter, Bálint Gábor, Balla Tihamér, Balogh Gábor, Bank László, Barati Sándor, Bárdos Tibor, Barna Péter, Bartha Csaba, Bártol István, Benke Szabolcs, Berdó József, Berecz Tibor, Berényi Zsombor, Béres István, Bessenyei László, Biró Csaba, Bodics Dániel, Bodó János, Bodor Ádám, Bodzás János, Boldog Gusztáv László, Borbás Katalin, Borbáth Péter, Borza Sándor, Bozó László, Bozsaky Bonifác, Bődör Bence, Bukor Zoltán, Búzás Előd, Czifrák Gábor, Czikora János, Császár Zsolt, Cseh Judit, Csempesz Sándor, Cser Szilárd, Cserép György, Cserepes Miklós, Csesznik Bence, Csibrány Balázs, Csitneki Balázs, Csonka István, Csonka Péter, Danku János, Dányi Ádám, Dávid Jenő, Demeter Iván, Dénes János, Dombi Imre, Dr. Damacz Kornél, dr. Lőkkös Andor, Druzsbaczky Ildikó, Ecsedi Zoltán, Faragó Ádám, Fatér Imre, Fehér József, Fejes Éva, Fenyősi László, Fenyves Ervin, Filep Attila, Filkus István, Flesch Márton dr., Forgách Balázs, Forintos Nikolett, Forintos Viktor, Gál Lajos, Gaszler Péter, Gebei Lóránt, Gilányi Gábor, Góczán Éva, Görögh Zoltán, Gruber Ágnes, Gyarmati Gábor, Gyömbér Zsolt, Győrfy Hunor, Győrig Előd, Gyukics Gellén, Gyuricza András, Habarics Béla, Hajdú Tamás, Halmos Gergő dr., Halpern Bálint, Hanyicska Zsolt, Harsányi Dezső Attila, Harsányi Krisztián, Heincz Miklós dr., Herczeg Ferenc, Hoffmann Károly, Homoki Károly, Horváth Balázs, Horváth Csaba, Horváth Gábor, Horváth Márton dr., Horváth Tibor, Hődör István, Huber Attila, Hugyecz Angéla, ifj. Homoki Károly, Illés Péter, Illyés Evelin, Illyés Zoltán, Jandrasits László, Jóna Zoltán, Jordán Mária, Juhász Benedek, Juhász Lilla, Juhász Tibor, K. Szabó Attila, Kagyerják Pál, Kajtár Bence, Kaposvári Marcell, Karcza Zsolt, Kasza Ferenc dr., Kasztner Lilla, Katona József, Kazi Róbert, Kéki Eleonóra, Kelemen András dr., Kelemen Éva dr., Kepes Zsolt, Kern Rolland, Kis István Péter, Kis Márton, Kispál Gyula, Kis-Rózsa Valentina, Kiss Ádám, Kiss Ferenc, Kiss Orsolya dr., Klébert Antal, Kleszó András, Kocsán Gábor, Kókai Ákos, Kókai Károly dr., Kókai Szabolcs, Koleszár Sándor, Kónya József, Korom István, Kosztolányi László, Kovács András, Kovács Gergely Károly, Kovács Sándor, Kozma László, Králl László, Krempf István ifj., Krusinszki Ferenc, Kun Zoltán, Laczik Dénes, Lajter Edina, Láng Katalin, László Csaba, Lelkes András, Lengyel Tibor, Lovas István, Lovászi Péter, Magos Gábor, Magyari Máté, Maknics Katalin, Marik Pál, Marosi Beáta, Máté Rudolf, Meiszterics Zoltán, Mester Béla dr., Mesterházy Attila, Mészáros Csaba, Mezei János, Mikucza László Zsolt, Móczár Balázs, Mogyorósi Sándor, Molnár Ádám, Molnár Dániel, Molnár Géza, Molnár László, Molnár Márton, Molnár Máté, Molnár Melinda, Monoki Ákos, Monori György, Morandini Pál, Mórocz Attila, Nagy Gábor, Nagy Sándor, Nagy Sándor András, Nagy Tamás, Nagy Zsolt, Nagygyőry Anna, Németh András, Németh Zoltán dr., Németvári Nóra, Novotny Zsolt, Nyáry Zsigmond, Ócsai Péter, Oláh János, Omajtényi Imre, Oroszi Zoltán, Ottó Erzsébet, Ölveczki Gyula, Ősz Gusztáv, Őze Péter, Palatitz Péter dr., Palcsek István Szilárd, Pálfy Andrea Anna, Pálinkás Andor, Pálinkás Csaba János, Papp Ferenc, Papp Sándor, Paráda Zsolt, Péntek István, Pigniczki Csaba dr., Pitó Andor, Polgár Márta, Polyák Ferenc, Pompola Krisztián, Pongrácz Ádám, Práger Csaba, Právics Márk, Prommer Mátyás, Puskás József, Rába Veronika, Riezing Norbert, Rimóczi Árpád, Rottenhoffer István, Sallai Zoltán, Sápi Tamás, Sári Gergő, Sasvári János, Schmidt András, Schmidtné Kővári Ilona, Schneidler Viktor, Schurk László, Sebe Krisztina dr., Selmeczi-Kovács Ádám, Seres Nándor, Serfőző József, Simay Gábor, Simon Orsolya, Sipos Tibor, Somogyi Balázs, Somogyi Csaba, Somogyi István, Somoskői Péter, Soós Gábor, Sprenczné Kovács Anett, Staudinger István, Stinner Bálint, Stölkler Nándor, Szabó Antal, Szabó Attila, Szabó Ferenc, Szabó Gitta, Szabóné Balázs Beáta, Szalai Gábor, Szász Benedek, Szász Előd, Szatóri János, Szegedi Fruzsina, Szegedi Zsolt, Székely Balázs, Szél Antal, Szelényi Balázs, Széles Tamás, Szelle Ernő, Szentirmai István dr., Szentmihályi Gábor, Szép Tibor dr., Szilágyi Alexandra, Szilágyi Attila, Szinai Péter, Szitta Tamás, Szokács Krisztián, Szűcs Roland, Takács Árpád, Takács Péter, Takó Miléna, Tallósi Béla, Tamás Ádám, Tar János, Tari Klaudia, Tarján Barna, Tihanyi Gábor, Timon Dávid, Tislér Péter, Tokody Béla dr., Tóth Csaba dr., Tóth Imre, Tóth Kornél, Tóth László, Tóth Mihály, Tóth Pál, Tóth Tamás József, Tóth-Horváth Sándor, Török Tamás, Turny Zoltán, Udvardy Ferenc, Ujfalusi Sándor, Utassy Bence, Vámos Csenge, Varga László, Varga Péter ifj., Vasas András, Vásony Petra, Vass Roland, Vassné Tóth Brigitta, Vasuta Gábor ifj., Vetró Gábor, Vigné Priznicz Tünde, Viszló Levente, Vizes Tibor, Völgyi Sándor, Wágner László, Wilhelm Ákos Sándor, Zákány Albert, Zalai Tamás, Zelenák Attila, Zvara Gábor.

Slovensko
K. Bacsa, R. Borský, D. Briedik, J. Brndiar, R. Cáfal, J.Cižniar, M. Danilák, M. Dobrý, A. Dúbravský, P. Ďurian, P. Fock, R. Frendák, R. Galáš, M. Gális, Š. Granec, E. Gulák, S. Harvančík, M. Hrabovszki, Tomáš Hulik, J. Chavko, S. Kováč, Z. Lančaričová, B. Landsfeld, J.Lengyel, J. Lipták, B. Matejovič, L. Moncman, I. Moncmanová, V. Nemček, L. Prešinský, R. Slobodník,  A. Sokolíková, S. Šaranová, L. Šnírer, E. Filipovičová, Ľ. Vadel, T. Veselovský 

Časť údajov bola doplnená z ornitologickej databázy Aves symfony

L. Braniš, J. Gúgh, K. Hlásniková, P. Chrašč, R.Jureček, D. Kerestúr, M. Mišík, R. Oblak, M.Olekšák, A. Potaš, A. Prágr, M. Repel, T.Tedla, R. Vaclav

Rakúsko
Gabor Wichmann, Hans-Martin Berg, Michael Bierbaumer, Lisa Lugerbauer, Michael Dvorak, Harald Grabenhofer, Rupert Hafner, Johannes Hohenegger, Benjamin Kness, Matthias Schmidt, Markus Schneider, Lukas Strobl, Heinz Wegleitner, Stefan Wegleitner, Beate Wendelin, Miriam Schindler, Arno Cimadom, Lukas Vendler and obsevers of Water Bird Census & Ornitho.at.   

Česko
Petr Berka,Gašpar Čamlík, Přemysl Heralt, David Horal, Jaroslav Kouřil, Marek Palička, Jiří F. Pavelka, Ondřej Ryška, Leoš Řičánek, Pavel Štěpánek, Vladimír Gahura, Rudolf Jureček.

Slovinsko
Anja Bolčina, Barbara Ploštajner, Bojan Colnik, Borut Domitrovič, Branko Pisanec, Dejan Bordjan, Dejan Rocner, Ema Jevšnik, Franc Bračko, Gregor Bernard, Gregor Domanjko, Jan  Ojznikar, Janez Leskošek, Janez Leskožek, Karmen Jazbinšek, Katja Logar, Luka Božič, Matjaž Kerček, Moja Kunst, Nataša Bavec, Nejc Klavžar, Pavel Šet, Peter Kunst, Robi Gjerkjek, Sandra Kontrec.

Srbsko
Ákos Harkai, Aleksandra Keča, Aleksandra Zavišin, Aleksandar Marković, Attila Agošton, Bruno Sokola-Šimon, Bojan Radeka, Boža Mojović, David Grabovac, Danka Jaksic, Damir Trnovac, Danjo Bilek, Darko Lazarevič, Dimitrije Radišić, David Grabovac, Dragica Šešić, Ivana Obrenov, Ivan Vezenković, Jasna Mareš, Kristina Jovičić, Kőrösi József, Sihelnik Levente, Sekereš Ljubica, Ivić Ivanišević, Lola Grbić, Lorand Vig, Maja Brzak, Marina Đurovka, Marko Šćiban, Marko Ostojić,  Marina Đurovka  Milan Ružić Máté Lukács Róbert Mirjana Rankov Miloš Miroslav Dudod   Mirjana Maćaš  Miroslav Mareš  Milivoj Vučanović   Nenad Spremo    Nikola Veljković, Oto Sekereš, Pavle Đukić, Radislav Mirić, Sekereš Oto, Sever Nagulov, Stefan Prekajski, Szokola-Simon Brúnó, Srđan Čuturilov, Teodora Jakšić, Tibor Rekecki, Vilmos Brakoci, Vlada Mavrenović, Vlasta Milenković, Zorana Nikodijević.                                                                      

Rumunsko
Nagy Attila, Daróczi J. Szilárd, Buslig Johanna, Papp Edgár, Bărbos Lőrinc.
 

 

Árvay Márton – Görögh Zoltán – Horváth Márton – Nagy Károly