Verejnosť pomáha pri odhaľovaní prípadov vtáčej kriminality

Verejnosť zohráva jednu z kľúčových úloh pri odhaľovaní prípadov vtáčej kriminality. Vďaka informáciám od ľudí, ktorí sú pozorní, sa podarilo odhaliť viacero prípadov, ktoré by inak zostali nepovšimnuté a páchatelia by s najväčšou pravdepodobnosťou pokračovali v páchaní nelegálnych aktivít.

Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) pravidelne dostáva od ľudí správy o uhynutých dravcoch. Sériou otázok sa snažíme zistiť čo najviac informácií o nálezoch. Informácie následne preverujeme priamo v teréne s cieľom vylúčiť prirodzenú príčinu úhynu alebo zásah elektrickým prúdom. Pokiaľ sa nález potvrdí ako podozrivý, tak kontaktujeme políciu.

Uvedieme dva príklady. Osoba kontaktovala našu organizáciu, že našla uhynutého myšiaka v blízkosti mäsa. Nález odfotila a spolu s informáciami o lokalizácii nám ich poslala. Už podľa fotky bolo jasné, že ide o nelegálnu otravu. Okamžite sme kontaktovali políciu, ktorá nález zadokumentovala a začala vyšetrovanie trestného činu.

Printscreen z komunikácie (foto: archív RPS)

Druhým príkladom je uhynutý výr. Dosali sme informáciu o uhynutom výrovi, ktorého náhodne našla osoba na prechádzke. Informáciu sme overili priamo na mieste. Uhynutého výra sme našli, mal ornitologický krúžok, bol v dobrej kondícii a iba s malou podozrivou rankou na tele. Pri RTG vyšetrení bolo potvrdené strelné zranenie a uviaznuté broky v tele. Polícia rozbehla vyšetrovanie. .

RTG snímok zastreleného výra skalného (foto: archív RPS)

Úloha verejnosti je kľúčová. Preto ak na prechádzke nájdete uhynutého dravca alebo otrávenú návnadu, nedotýkajte sa ich. Len ich odfoťte, zaznačte si súradnice a informácie nám pošlite prostredníctvom funkcie „Oznámte prípad“, aplikácie Birdcrime alebo na mail dravce@dravce.sk či messenger Ochrany dravcov na Slovensku. Ďakujem vám, že pomáhate chrániť prírodu.