Vďaka úspešnej rehabilitácii boli orly kráľovské vypustené na slobodu

Parlagi sas újra szabadon

Vďaka spoločnému úsiliu sa dva orly kráľovské opäť vrátili na slobodu. Keď ich našli, nevedeli lietať a nutne potrebovali veterinárnu starostlivosť a rehabilitáciu.

Prvým z nich je mladý orol, ktorý bol nájdený neďaleko Somogyvámosu. Jeho nález bol nahlásený riaditeľstvu Národného parku Balatonská vrchovina. Vták síce nevykazoval žiadne známky zranenia, ale javil príznaky súvisiace s otravou, takže bol priamo odvezený k veterinárovi do Zoo v Budapešti. Našťastie liečebný postup zabral a podarilo sa ho zachrániť. Neskôr bol prevezený do Orlieho centra pod správou Národného parku Hortobágy, kde podstúpil rehabilitáciu.


Prvé roztiahnutie krídel na slobode (foto: Márton Horváth )

Druhého, už dospelého orla, našli pracovníci MME/ BirdLife Maďarsko, Národného parku Körös-Maros a srbskej organizácie BPSSS počas kontroly hniezd orlov kráľovských pri obci Orosháza. Orol nedokázal lietať, takže ho odchytili a previezli do Zoo v Szegede, kde mu bola poskytnutá profesionálna veterinárna starostlivosť. Odtiaľ taktiež putoval na rehabilitáciu do Orlieho centra. Odtiaľ boli orly 6. novembra úspešne vypustené na slobodu.


Opäť na slobode (foto: Márton Horváth )

Obom jedincom bola pre vypustením osadená GPS vysielačka, ktorá zaznamenáva ich pohyb. Vysielačky poskytol Dr. Rainer Raab z rakúskej Technisches Büro für Biologie. Vďaka vysielačkám môžeme sledovať, ako sa orly správajú po vypustení do voľnej prírody a či sú v poriadku. Zároveň nám môžu pomôcť odhaliť neprirodzené príčiny úhynu, akými sú napríklad nelegálne otravy alebo úhyny na elektrickom vedení.


Tesne pred vypustením... Ľudia, ktorým vďačíme za rehabilitáciu vypustených orlov (foto: Márton Horváth)