V Národnom parku Hortobágy opäť našli otrávené dravce

29.04.2020.

Uplynul iba mesiac od nájdenia otrávených dravcov a už Správa Narodného parku Hortobágy (HNPI) informuje o ďalších podozrivých prípadoch.

Na okraji miest Nagykálló, Újfehértó, Bihartorda a Kaba boli nájdené uhynuté 2 orliaky morské a orol kráľovský. Okrem nich aj ďalšie chránené druhy: 20 myšiakov hôrnych, kaňa močiarna, jastrab veľký, havran čierny a vrana čierna. Uhynuté vtáky našli strážcovia prírody z Národného parku Hortobágy  v spolupráci so špecializovanou kynologickou jednotkou z BirdLife Maďarsko (MME), ktorá je zameraná na vyhľadávanie otrávených návnad a zvierat. Celková spoločenská hodnota uhynutých chránených druhov vtákov bola vyčíslená na 10 400€ (3 700 000 HUF).


Uhynutý orol kráľovský (foto: György Monori) 

Od začiatku existovalo silné podozrenie, že nájdené uhynuté vtáky boli otrávené. Nasvedčovalo tomu viacero znakov, ako napríklad to, že kadávery ležali na zemi blízko pri sebe, jedince mali kŕčovito zovreté pazúry a nemali žiadne viditeľne zranenie. V okolí mesta Bihatorda boli nájdené zvyšky strák, vrán a tiež rozbité slepačie vajce. V okolí mesta Kaba boli slepačie vajcia porozkladané okolo pascí používaných na lov, a pri meste Újfehértó sa našli črevá. Z dlhodobej praxe pri odhaľovaní nelegálnych otráv je známe, že práve vajcia a rôzne zvyšky zvierat sú často používané ako otrávené návnady.   


Kadáver myšiaka hôrneho v kŕčovitej polohe (foto: György Monori)

Najčastejšie používaným jedom je karbofurán, ktorý má neurotoxické účinky a je najtoxickejším karbamátovým pesticídom. Táto látka je vysoko riziková a jej požitie je smrteľné. Spôsobuje tiež sekundárne otravy, čo znamená, že keď zviera zožerie druhé zviera, ktoré sa otrávilo karbofuránom, otrávi sa tiež. Vo viacerých prípadoch tak dochádza k otrave nielen u chránených druhov dravcov, ale tiež aj u poľovnej zveri a spoločenských zvierat, hlavne psov. Karbofurán predstavuje vysoké riziko aj pre zdravie a život človeka, či už pri priamom kontakte alebo pri konzumácii zveri, ktorá prišla do kontaktu s týmto jedom. Používanie, predávanie a držba karbofuránu je trestným činom a prípravky s obsahom karbofuránu sú od roku 2008 zakázané v celej Európskej únii.


Kadávery straky a myšiaka hôrneho

Prípady uhynutých dravcov boli odhalené verejnosťou a rangermi národného parku. Kynologická jednotka z MME, zameraná na vyhľadávanie otrávených zvierat a návnad, pomáhala pri vyšetrovaní všetkých štyroch prípadov. Psovod Gábor Deák a dvaja psi, Falco a Carlo, dôkladne prehľadali miesto činu a podarilo sa im nájsť viacero dôležitých dôkazov.


Gábor Deák a Carlo počas práce (foto: György Monori)


Falco a Carlo pri Újfehértó, s uhynutými vtákmi, ktoré boli zaistené ako dôkaz pri policajnom vyšetrovaní (foto: Péter Barna)

Rangeri z národného parku v uvedených prípadoch kontaktovali políciu, ktorá začala vyšetrovanie. Niektoré stopy odobraté zo zdochlín a vajca ešte čakajú na toxikologickú analýzu. Nateraz sú známe výsledky vzoriek odobratých z kadáverov a vnútorností pri meste Újfehértó. Podľa Veterinárneho úradu odobraté vzorky obsahovali karbofurán. Páchateľ alebo páchatelia sa svojim konaním dopustili viacerých trestných činov ako sú porušovanie ochrany živočíchov, pytliactva, týrania zvierat a neoprávneného nakladania s jedmi. Odobraté vzorky z ďalších dvoch miest stále čakajú na laboratórnu analýzu. Správa Národného parku Hortobágy vo všetkých troch prípadoch podala trestné oznámenie. Polícia sa intenzívne zaoberá objasnením prípadov.

Príroda v Maďarsku je pod neustálym tlakom zo strany človeka a jeho nárokov na využívanie prostredia. V posledných rokoch sa zvyšuje počet odhalených nelegálnych otráv dravých vtákov. Problematika „vtáčej kriminality“, hlavne nelegálnych otráv dravých vtákov, bola prioritou úspešného projektu Helicon LIFE, na ktorý nadviazal ďalší medzinárodný projekt PannonEagle LIFE+, ktorého hlavným koordinátorom je MME a Správa Národného parku Hortobágy je jedným z projektových partnerov. Projekt sa nezameriava len na odhaľovanie nelegálnych otráv, ale taktiež rieši vypracovanie oficiálnych protokolov a postupov týkajúcich sa rôznych aspektov vtáčej kriminality, zároveň rozvíja vzťahy so zainteresovanými stranami (poľnohospodári, poľovníci a veterinári). Pri zranených a priotrávených dravcoch rieši veterinárnu starostlivosť a ich následný návrat späť do voľnej prírody. Neoddeliteľnou súčasťou projektu je pretváranie krajiny prostredníctvom aktivít zameraných na vytváranie a manažment biotopov vhodných pre orly aj malú zver.

Veríme, že spoločnosť časom pochopí úlohu a význam dravcov pre prírodu a ich prežitie už nebude ohrozované nezmyselnými nelegálnymi otavami, či iným bezdôvodným zabíjaním.

 

Anna Lisztes a  György Monori
Správa Národného parku Hortobágy