V Maďarsku niekto otrávil celú rodinu orlov kráľovských

V auguste 2019 bol riaditeľstvu Národného parku Körös-Maros oznámený nález niekoľkých uhynutých dravcov. Pri preverení oznámenia našiel člen stráže prírody dospelú orlicu, orla a tiež aj ich dve, už vyletené, mláďatá. Na jednej lokalite tak uhynula celá rodina.

Dospelý samec mal na nohe ornitologický krúžok. Na základe údajov z databázy zistili, že ide o jedinca, ktorý sa vyliahol v roku 2016, v hniezde vzdialenom 150km od miesta, kde uhynul,  v Hevešskej župe. Takýto hromadný úhyn orlov nie je prirodzený, existovalo silné podozrenie na nelegálnu otravu, preto okolie miesta nálezu polícia prehľadala v spolupráci so psovodom z BirdLife Maďarsko (MME).

 


Otrávená orlia rodina – samec (vľavo hore), samica (vpravo hore), mladý samec (vľavo dole), mladá samica (vpravo dole). Foto: Pál Marik, riaditeľstvo Národného parku Körös-Maros

V okolí našli niekoľko holubov, ktoré boli použité na výrobu otrávených návnad a uhynuté straky. Otrávené návnady sa nachádzali priamo pod hniezdom orlov, preto nemožno vylúčiť, že páchateľ sa cielene zameral na orliu rodinu. Kvôli potrebným laboratórnym a veterinárnym analýzam boli telá uhynutých orlov odoslané do Národného ústavu pre bezpečnosť potravín. Zároveň polícia začala vyšetrovať tento trestný čin.   


Holub použitý ako otrávená návnada (Foto: Pál Marik)

Za posledných 15 rokov bolo v Maďarsku (a nielen v Maďarsku) nájdených viacero otrávených orlov, ale nebol zaznamenaný prípad, kedy by nelegálna otrava postihla celú rodinu.

A prečo vlastne orlov niekto otrávil?

Otázka, na ktorú sa ťažko hľadá odpoveď. Niečo napovedajú výpovede páchateľov, ktorí už boli za svoju trestnú činnosť spravodlivo odsúdení.

Páchatelia sa zvyčajne zameriavajú na líšky, krkavcovité a dravé vtáky, pretože si myslia, že takto ochránia malú zver (zajace, bažanty) alebo domáce zvieratá, ale zabúdajú na päť závažných dôsledkov svojich činov:

  1. Otravy sú zakázaným spôsobom lovu; líšky a krkavcovité vtáky môžu loviť iba poľovníci s platným poľovným lístkom a iba povoleným spôsobom. Lov uvedených druhov bez povolenia, alebo zakázaným spôsobom je považovaný za pytliactvo, za ktorý hrozí trest odňatia slobody na 2 roky, pri závažnejších skutkoch až na 5 rokov.
  1. Väčšina najčastejšie používaných jedov a vysoko rizikových chemických látok používaných pri nelegálnych otravách zvierat je v Európe dlhodobo zakázaná. Už aj ich samotná držba je trestným činom, za ktorý hrozí 6 ročné väzenie.
  1. Používané jedy spôsobujú zvieratám kruté bolesti a smrť, preto sa páchateľ dopúšťa aj trestného činu týrania zvierat, za ktorý môže byť potrestaný 2 rokmi väzenia.
  1. Používané jedy sú neselektívne, často spôsobujú úhyn chránených druhov živočíchov, s čoho vyplýva trestný čin porušovania ochrany rastlín a živočíchov, za ktorí hrozí odňatie slobody do 2 rokov, v závažnejších prípadoch až do 5 rokov.
  1. V neposlednom rade, menej než 1 gram týchto vysoko rizikových látok dokáže usmrtiť dospelého človeka. Vysoké trestné sadzby pri nelegálnych otravách zvierat zdôrazňujú závažnosť týchto nelegálnych činov. Páchateľ si nikdy nemôže byť istý, že do kontaktu s otrávenou návnadou nepríde iný dospelý človek alebo dieťa na prechádzke.

Pomôžte nám zastaviť nelegálne otravy zvierat. Staňte sa dôležitou súčasťou pri našej snahe. Našli ste pri prechádzke uhynuté dravce? Alebo ste sa dopočuli, že niekde v okolí dochádza k otravám dravcov? Oznámte nám to! Môžete aj anonymne prostredníctvom nášho webu:

https://imperialeagle.eu/sk/

Medzinárodnú snahu proti nelegálnym otravám zvierat môžete sledovať a podporiť prostredníctvom: https://flightforsurvival.org

Ďakujeme.

 

Autori pôvodného textu: Márton Horváth a Petra Vásony