V Česku bola nájdená ďalšia uhynutá haja červená

Ani štátom vyhlásené karanténne opatrenia a obmedzenie pohybu z dôvodu šírenia koronavírusu nezabránili pytliakom v nelegálnej činnosti. Česká společnost ornitologická (ČSO) počas tohto roku zaznamenala už 6 prípadov otrávených hají červených. Je to viac než za celý predchádzajúci rok 2019, kedy ornitológovia zaznamenali 4 prípady.

 „Prípady zabitých hají červených sa vyskytujú na celom území Českej republiky. Na začiatku marca sme našli jednu haju v Kolínskom regióne, neskôr boli nájdené 3 v Břeclavskom, 1 v Klatovskom a naposledy 1 v Jičínskom regióne,“ hovorí psovodka Klára Hlubocká.

Všetky kadávery si prevzala polícia, ktorá v uvedených prípadoch vedie vyšetrovanie.

V tomto roku ČSO polícii nahlásila už 14 prípadov uhynutých zvierat, kým v roku 2019 to bolo 24 prípadov.