Tento rok pribudlo v Česku šesť mláďat orlov kráľovských

Česká populácia orla kráľovského sa v tomto roku rozrástla o šesť mláďat. V Česku kriticky ohrozený dravec hniezdi výhradne v oblasti južnej Moravy, kde má z celosvetového hľadiska, severozápadnú hranicu svojho výskytu. Ornitológovia tu zaznamenali deväť párov. Najväčšiu hrozbu pre orly kráľovské predstavujú ľudia, ktorí dravce v hniezdnom obdoví vyrušujú alebo dokonca v niektorých prípadoch aj cielene zabíjajú. Česká spoločnosť ornitologická (ČSO) proti pytliakom a travičom bojuje v teréne pomocou psej jednotky, ktorá vyhľadáva otrávené návnady.

Orol kráľovský (Aquila heliaca) patrí k najohrozenejším dravcom Európy. Jeho populácia na Eurázijskom kontinente nepresahuje 4000 hniezdnych párov, podstatná časť z nich žije v Rusku, Kazachstane a Turecku. Páry v štátoch Európskej únie ornitológovia počítajú iba na stovky. „Hniezdna populácia v Českej republike doteraz nikdy nepresiahla 10 párov. Každé úspešne vyvedené mláďa je preto veľkým úspechom. Orol kráľovský patrí medzi naše najvzácnejšie dravce,“ hovorí David Horal, ktorý sa v Českej spoločnosti ornitologickej venuje výskumu a ochrane orlov kráľovských.

Druhové meno „kráľovský“ získal podľa majestátneho dvojmetrového rozpätia krídel a predovšetkým vďaka bielym škvrnám na lopatkách, ktoré pripomínajú kráľovský hermelín. Pôvodne ide o stepný druh, v Česku prvýkrát zahniezdil až v roku 1998. Tohto roku ornitológovia na južnej Morave zaznamenali 9 párov. „Osem z nich si postavilo hniezdo a z toho šesť párov dokázateľne znieslo vajce. Päť párov nakoniec aj úspešne vyviedlo máďatá. Štyri páry po jednom a jeden pár dve, celkovo teda šesť mláďat“ informuje Horal.

Populáciu orlov ohrozujú nelegálne aktivity aj jed na hraboše

Dospelé orly kráľovské z českej populácie väčšinou zimujú v okolí hniezdiska, niektoré mladé jedince však odlietavajú na juh. Hrozbou pre všetky orly kráľovské sú stĺpy elektrického vedenia a nelegálne aktivity, najčastejšie zástrely a otravy. Orol kráĺovský patrí v súčasnosti taktiež medzi druhy ohrozené sekundárnymi otravami jedom Stutox II, používaným v poľnohospodárstve na likvidáciu hraboša poľného.

Česká spoločnosť ornitologická bojuje proti pytliakom a travičom prostredníctvom terénnej jednotky.

Psovodka Klára Hlubocká a dva špeciálne vycvičené psy preventívne kontrolujú dôležité miesta výskytu dravcov, prípadne miesta, kde boli v minulosti nájdené otrávené dravce. Tím funguje v rámci projektu PannonEagle LIFE, ktorého hlavným cieľom je podpora populácie orla kráľovského v Česku, Maďarsku, Rakúsku, Srbsku a na Slovensku, pomocou prevencie a vyhľadávania prípadov nelegálneho zabíjania orlov človekom. Otravu orlov kráľovských preukázali ornitológovia v Česku prvýkrát v roku 2017, a to v dvoch prípadoch.

Tento rok ornitológovia v Česku evidujú 54 nelegálne zabitých vtákov, z toho väčšina bola otrávená, najčastejšie zakazaným jedom karbofuránom. V minulom roku našli 58 nelegálne zabitých vtákov.