Sup tmavohnedý, monitorovaný pomocou GPS vysielačky, bol zastrelený v Maďarsku

Tagged Cinereous vulture was shot in Hungary

28.04.2021.

Odborníkov z projektu PannonEagle LIFE, z organizácie MMA Birdlife/Maďarsko, minulý týždeň kontaktovali kolegovia z bulharskej organizácie Zelený Balkán (Green Balkans) kvôli tomu, že GPS vysielačka na monitorovanom supovi tmavohnedom začala vysielať údaje o jeho lokalizácii z rovnakého miesta.

Kynologickej jednotke z MME Birdlife/Maďarsko, v ktorej je pes špeciálne vycvičený na vyhľadávanie otrávených návnad a uhynutých zvierat, sa v spolupráci so strážcom prírody z Národného parku Hortobágy podarilo nájsť GPS vysielačku, ktorú pravdepodobne dal zo supa niekto dole a odhodil ju na breh rieky. Na základe údajov z GPS vysielačky našla kynologická jednotka pri širšej obhliadke terénu ďalšie dôkazy, ktoré smerovali k tomu, že supa niekto zastrelil. Preto ihneď kontaktovali políciu, ktorá začala vyšetrovanie. 


Pes Carlo pri nájdenej GPS vysielačke (Foto: Gábor Deák, MME/BirdLife Hungary)

Priamo v teréne boli zadokumentované všetky relevantné stopy. Tým, že s GPS vysielačkou páchateľ zrejme manipuloval, bol z nej odobratý ster na analýzu DNA. Polícia pristupovala k prípadu vysoko profesionálne, preto veríme, že sa jej podarí nájsť páchateľa, ktorý bude za tento trestný čin spravodlivo odsúdený.


Počas vyšetrovania boli na mieste činu boli nájdené stopy podozrivého ...


ako aj perie a krv z uhynutého jedinca (Foto: Gábor Deák, MME/BirdLife Hungary).

Sup tmavohnedý je jedným zo štyroch pôvodných európskych druhov supov, ktoré vyhynuli v mnohých krajinách, vrátane Maďarska, v dôsledku prenasledovania zo strany ľudí (otravy, zástrely), straty potravných možností a vhodných biotopov. V Bulharsku bolo posledné hniezdenie supa tmavohnedého zaznamenané v roku 1950 a od roku 1985 bol tento druh oficiálne uznaný, ako vyhynutý. V rámci projektu „Svetlá budúcnosť pre supa tmavohnedého” (LIFE14 NAT/BG/649 https://greenbalkans.org/VulturesBack/en/) bol dosiahnutý obrovský krok k ochrane supov, desiatky jedincov bolo reintrodukovaných na pôvodné lokality a v roku 2021, po dlhých 50 rokoch, v Bulharsku zahniezdili tri páry.


Bulharské supy tmavohnedé označené farebnými krúžkami  (Foto: Green Balkans)

Sup s menom "Ichera" sa vyliahol na hniezde v Španielsku v roku 2019 a v tom istom roku ho zrazilo auto. Supa zachránili a vyliečili miestni odborníci a v roku 2020 ho previezli do Bulharska v rámci reintrodukčného programu. V marci bol sup vypustený na slobodu. Po vypustení sa jedinec pohyboval v rozsiahlom území. Za prvý mesiac bol v Bulharsku, odkiaľ preletel na sever do Srbska a Rumunska, až nakoniec priletel na severovýchod Maďarska do Sabolčsko-satmársko-berežskej župy, kde zmizol.


Trasa monitorovaného supa (Zdroj: Green Balkans)

„Všetky vypustené supy majú vysokú hodnotu: boli zachránené, rehabilitované a darované Estremadurskou samosprávou v Španielsku na opätovnú reintrodukciu do Bulharska. Projektový tím intenzívne pracuje na dosiahnutí cieľa a zároveň rozvíja medzinárodnú ochranársku spoluprácu - napríklad počas pobytu jedincov v Rumunsku bola supom poskytnutá potrava a zároveň stav ich kondície pozorne sledovali členovia mimovládnej organizácie Milvus group. V Maďarsku bola zase činnosť MME Birdlife/Maďarsko rozhodujúca pri získaní informácií o osude monitorovaného jedinca", uviedol Simeon Marin zo Zeleného Balkánu.

Supy, rovnako ako iné zdochlinožravce, hrajú v našom ekosystéme dôležitú úlohu. Sú schopné skonzumovať veľké množstvo uhynutých zvierat, čím zabraňujú šíreniu patogénov, ktoré predstavujú hrozbu pre hospodárke zvieratá a zdravie ľudí.

V Maďarsku bol sup tmavohnedý naposledy pozorovaný v roku 2008 po 80 rokoch. Prekvapivo, v posledných dňoch bol pozorovaný aj iný jedinec, ktorý nemal ornitologický krúžok, čo naznačuje, že sa vyliahol na niektorom z prirodzených hniezdísk. Je možné, že oba vtáky odleteli spolu z Balkánskeho polostrova začiatkom tohto mesiaca.

Sup tmavohnedý je zaradený medzi chránené druhy, takže páchateľ, ktorý zabil jedinca sa dopustil trestného činu poškodzovania ochrany živočíchov a zároveň aj trestného činu pytliactva. Je zarážajúce, že aj napriek vynaloženému úsiliu je v 21. storočí nelegálna streľba, spomedzi známych ohrozujúcich faktorov, stále hlavnou hrozbou.