Súd uznal páchateľa vinným za nelegálne otravy dravcov!

Black bird in trap

28.08.2020.

Nájdenie uhynutého orliaka morského, začiatkom roku 2019, odhalilo rozsiahly prípad nelegálnych otráv voľne žijúcich živočíchov vo Waldviertele (Dolné Rakúsko). Podozrivý z týchto otráv a týrania zvierat sa postavil pred súd, ktorý ho po vyhodnotení dôkazov uznal vinným a v prípade vyniesol rozsudok.

V roku 2019 našiel bežec, v blízkosti poľnej cesty, otráveného orliaka morského. Prípad bol medializovaný a v očiach verejnosti vzbudil vlnu nevôle. Najmä v oblasti, kde bol dravec nájdený, sa začali šíriť informácie, že za týmto činom stojí miestny 70-ročný poľovník. Polícia rozbehla vyšetrovanie a s pomocou špeciálne vycvičených psov prehľadala široké okolie miesta, kde bol nájdený otrávený orliak.

Polícia počas terénnej kontroly našla, okrem iných dôkazov, aj pascu na krkavcovité vtáky v ktorej bol uhynutý drozd čierny. Podľa zákona v tomto prípade ide o zakázaný spôsob lovu. Získané dôkazy postupne priviedli vyšetrovateľov do bodu, kedy sa rozhodli vykonať domovú prehliadku u podozrivého. Počas domovej prehliadky pes Falco, ktorý bol na tento účel využitý v rámci medzinárodného projektu LIFE PannonEagle, našiel podozrivú chemickú látku, u ktorej neskoršie laboratórne analýzy potvrdili, že sa jedná o zakázaný pesticíd. Taktiež boli doma u podozrivej osoby, v mrazničke, nájdené uhynuté zvieratá. Pri niektorých z nich, napríklad chránenom výrovi skalnom, bola potvrdená otrava karbofuránom.

Nasledovalo obvinenie podozrivého a súd. Po dvoch dňoch pojednávania príslušný súd vyniesol rozsudok. Obžalovaného uznal vinným, za svoje konanie dostal 6 mesačný podmienečný trest so skúšobnou dobou 3 roky a finančnú pokutu.

Záverečné slová sudcu pri vynesení rozsudku zneli: „Vôbec nepochybujem o tom, že skutok sa stal tak, ako je uvedené v obvinení“. V celom prípade zavážili dôkazy nájdené pri domovej prehliadke; karbofurán a otrávené zvieratá v mrazničke.

Prípad sa podarilo objasniť vďaka dôveryhodným informáciám od verejnosti, dôslednému policajnému vyšetrovaniu, prokuratúre, ktorá požadovala domovú prehliadku s využitím špeciálne vycvičeného psa, ktorý vďaka svojmu čuchu našiel zásadné dôkazy.

Rozsudok, ktorý padol na záver tohto prípadu, je dôležitým míľnikom v boji proti nelegálnemu zabíjaniu dravcov v Rakúsku. Je signálom, že nelegálne otravy voľne žijúcich zvierat, kruté prakticky z dôb minulých, už nie sú v spoločnosti tolerované a páchatelia za ne môžu očakávať spravodlivý trest.