Prvá domová prehliadka s využitím služobného psa na vyhľadávanie karbofuránu v Rakúsku

V januári, v roku 2019, našiel bežec z Dolného Rakúska uhynutého orliaka morského. Samica ležala pri ceste a už na prvý pohľad nejavila známky prirodzeného úhynu. Kolegovia z Rakúska preto podali podnet na príslušný úrad, aby záležitosť preskúmal. Laboratórna analýza preukázala, že samica orliaka morského bola otrávená karbofuránom.

Informácie z anonymného zdroja nasmerovali políciu, ktorá aj na základe vlastných zistení vykonala domovú prehliadku u podozrivej osoby. Dozorujúci prokurátor odsúhlasil, aby policajtom pri domovej prehliadke asistoval služobný pes, ktorý je špeciálne vycvičený na vyhľadávnie karbofuránu. V rámci projektu PannonEagle LIFE, organizácie WWF a BirdLife Rakúsko spolupracovali s MME z Maďarska, ktorá má takto špecializovaného psa Falka. Organizácie zabezpečovali koordináciu medzi psovodom a policajným vyšetrovateľom.

Na konci augusta bola vykonaná domová prehliadka. Ide vôbec o prvý prípad v Rakúsku, kedy bol na účely domovej prehliadky nasadený pes špecializovaný na vyhľadávanie karbofuránu. Okrem jedu karbofuránu boli zaistené aj kadávery zvierat, medzi nimi napríklad výr skalný. Následné analýzy preukázali, že uhynuli práve na otravu karbofuránom.

Okrem domovej prehliadky, bolo v koordinácii s prokuratúrou a v sprievode polície vykonané prehľadanie okolitého revíru za pomoci psov, ktoré sú trénované na vyhľadávanie zdochlín. Tréning a použitie týchto psov financovala organizácia BirdLife Rakúsko.

Úrad prokurátora aktuálne skúma, či prípad bude vedený ako „porušovanie ochrany rastlín a živočíchov“. Podozrivý bol už zbavený kontrolnej funkcie v poľovnej oblasti a úrady posudzujú, či mu bude odňaté aj povolenie na lov. Aktuálne je potrebné počkať na výsledok súdneho konania.

Boj proti tzv. vtáčej kriminalite je veľmi  náročný. Spoločnými silami sa však podarilo dosiahnuť prvý dôležitý míľnik v boji proti nezákonnému zabíjaniu dravcov v Rakúsku.