Práca kynologickej jednotky v teréne – ako prebieha terénna kontrola

Psy na vyhľadávanie vysokorizikových látok sú neoceniteľnými pomocníkmi. Spolu so psovodmi prehľadávajú terén s cieľom nájsť otrávené návnady a uhynuté zvieratá. A ako vlastne taká terénna kontrola územia prebieha?

Ešte pred dňom samotnej kontroly je vopred vybraná oblasť, ktorú skontrolujú. Oblasť je vybraná na základe rizikovosti (podľa prípadov vtáčej kriminality v minulosti), informácií od občanov alebo polície (napr. nájdené uhynuté dravce), prípade ide o náhodnú preventívnu kontrolu územia.

Na terénnych kontrolách sa okrem policajných psovodov zúčastňujú aj členovia Stráže prírody zo Štátnej ochrany prírody a členovia Ochrany dravcov na Slovensku. Policajti aj členovia Stráže prírody zároveň majú oprávnenie skontrolovať osoby, ktoré sa pohybujú v danom území. Počas terénnej kontroly sa zúčastnení snažia vžiť do mysle páchateľa. Odkiaľ by prišiel na miesto činu? Sú na poli čerstvé stopy od  pneumatík? Kam by mohol umiestniť otrávenú návnadu? Kde by mohol ukryť otrávené zvieratá?

Pri prehľadávaní terénu si všímajú aj rôzne druhy vtákov. Straky, krkavce, myšiaky, haje ... Množstvo vtáčích druhov uprednostní zdochlinu pred náročným lovom koristi. Tieto vtáky tak môžu prezradiť, že sa tam nachádza zdochlina, prípadne otrávená návnada.

Krkavce a myšiaky nad vyhodeným kuracím mäsom (foto: archív Ochrany dravcov na Slovensku)

Vyhodené kuracie mäso (foto: archív Ochrany dravcov na Slovensku)

Akonáhle vycvičený pes alebo niekto zo zúčastnených nájde podozrivý nález, ktorý súvisí s vtáčou kriminalitou, nasleduje kontaktovanie policajného operačného strediska. Na miesto činu prídu všetky zainteresované zložky, policajný výjazd (vyšetrovateľ a kriminalistický technik), pracovník Štátnej ochrany prírody a veterinár z Regionálnej veterinárnej správy. V prípade nálezu poľovnej zveri aj zástupca poľovníckeho združenia. Každý z nich má na mieste činu svoju úlohu. Psovodi s ochranármi pokračujú v prehľadávaní terénu. Otrávené dravce môžu ležať aj stovky metrov ďaleko od návnady. Tiež sú skontrolované známe hniezdiska ohrozených dravých vtákov v okolí. V prípade, že ide o rozsiahly prípad nelegálnych otráv, kontrola lokality prebieha aj viac dní po sebe.

Kontrola rizikového územia so služobným policajným psom (foto: archív Ochrany dravcov na Slovensku)