Orol kráľovský z Česka zimuje v spoločnosti krétskych supov

Napriek tomu, že sú súrodenci, delí ich vzdialenosť zhruba 2000 kilometov. Zatiaľ čo jeden z dvojice orlov kráľovských, ktorých cestu sledujeme od júla 2018, sa aktuálne zdržuje na pomedzí Rakúska, Slovenska a Maďarska, druhý orol ihneď po opustení hniezda zamieril na juh a už od polovice novembra je na Kréte v oblasti pohoria Asterousia.

Podľa gréckych ornitológov sa mladý orol kráľovský priživuje na zdochlinách oviec a kôz, spoločne so supmi bielohlavými a krkavcami. Jeho ďalšou potravou sú napríklad zajace, kuropty a holuby.

Oblasť pohoria Asterousia je pre turistov ťažko dostupná. Ornitologicky je veľmi bohatá. „V súčasnosti tu napríklad hniezdi pár bradáňa žltohlavého, 3 páry orla jastrabovitého, 1 až 2 páry orlov skalných, 9 párov sokolov sťahovavých a zhruba 30 párov supov bielohlavých,“ objasnil nám miestny ornitológ Stavros Xirouchakis

Mountains of Asterousia in Crete where young Imperial eagle winters. Source: Stavros Xirouchakis

Pohorie Asterousia na Kréte, kde zimuje mladý orol kráľovský. Zdroj: Stavros Xirouchakis