Orly kráľovské sa vracajú späť do Srbska

21.05.2020.

Na jar prišli zo Srbska skvelé správy. Organizácia BPSSS informovala, že v štvrtom roku realizácie projektu PannonEagle sa populácia orlov kráľovských v Srbsku rozrástla o dva nové páry. Tie pribudli k už známemu orliemu páru Bora a Erzika.

Za posledné tri roky pár Bora a Erzika vychoval 5 mláďat. V súčasnosti sa k nemu pridali ďalšie dva mladé orie páry, ktoré obsadili teritóriá v blízkosti prírodnej rezervácie v Severnom Banate vo Vojvodinskom regióne.

Prírodná rezervácia v regióne Sverného Banatu (foto: Mirjana Rankov)

Strata habitatov, zabíjanie a otravy voľne žijúcich zvierat priviedli orlov kráľovských v Srbsku na pokraj vyhynutia. Úsilie a aktivity, ktoré členovia BPSSS za posledné tri roky realizovali v rámci projektu LIFE PannonEagle, priniesli na jar hmatateľné výsledky, ktoré dávajú nádej na zvýšenie populácie orlov kráľovských v Srbsku v nasledujúcich rokoch.

Dobrovoľník pri strážení hniezda orla kráľovského (foto: Mirjana Rankov)

Okrem aktivít ako sú inštalácia nových hniezdnych podložiek pre orly v ďalších projektových územiach (Okani a Rusanda, Deliblato, Fruska Gora, Subotica), odhaľovanie nelegálnych aktivít z oblasti „vtáčej kriminality“, manažment biotopov, stráženie hniezd a zvyšovanie povedomia u verejnosti, plánuje BPSSS nasadiť mláďatám orlov kráľovských GPS vysielačky, vďaka ktorým budú môcť po prvýkrát sledovať pohyb označených jedincov zo srbskej populácie.

Aktuálne členovia BPSSS a dobrovoľníci monitorujú dianie na troch známych hniezdach, pričom všetci držíme palce, aby hniezdna sezóna bola úspešná.