Orla kráľovského v Česku chráni nové vládne nariadenie

Česká vláda 4. februára schválila novelu nariadenia vlády, podľa ktorej bude orol kráľovský na území Chránenej vtáčej oblasti Soutok-Tvrdonicko v Juhomoravskom kraji legislatívne chránený. Znamená to, že v dobe hniezdenia budú v okolí hniezda zakázané rušivé práce ako je napríklad ťažba dreva.

Orol kráľovský hniezdi na území Soutoku-Tvrdonicka od roku 1998 a do roku 2007 to bola jediná hniezdna lokalita tohto druhu na českom území. Orly kráľovské vlani obsadili na južnej Morave osem teritórií, úspešne ale skončilo hniezdenie iba pri dvoch pároch, ktoré vyviedli po dve mláďatá.