Nové hniezdne podložky majú prilákať orlov kráľovských

09.12.2020.

S nelegálnou ťažbou dreva, s miznúcimi pôvodnými lesmi vo Vojvodine a s neustále rastúcim tlakom na využívanie poľnohospodárskej pôdy, je v krajine čoraz menej stromov, na ktorých si môžu orly kráľovské postaviť svoje mohutné hniezda.

 

Tieto dravce oveľa ťažšie hľadajú strom, ktorý by vyhovoval ich potrebám – vysoký, umožňujúci dostatočný rozhľad, silný, aby uniesol hniezdo, rastúci v blízkosti lovných teritórií, v pokojnej lokalite bez frekventovaných cestných komunikácií a každodenných poľnohospodárskych činností. Dnes v Srbsku, pre ktoré orol kráľovský predstavuje národný symbol, hniezdia iba tri páry.

 

Inštaláciou človekom vytvorených hniezdnych podložiek bola na vhodných lokalitách poskytnutá pomoc cieľovému projektovú druhu, orlovi kráľovskému, v srbskom regióne Vojvodina. Oblasti v blízkosti maďarských hraníc majú mimoriadny význam, pretože vďaka medzinárodnej spolupráci máme poznatky o populačnom trende orlov kráľovských, pričom ich populácia v krajinách severne od Srbska narastá. Veríme, že nespárené orly hľadajúce nové lovné a hniezdne teritóriá  v tejto časti Panónskej nížiny, tu nájdu vhodné podmienky aj vďaka vyveseným hniezdnym podložkám, menšej populačnej hustote a konkurencii.

Posledné zvyšky zalesnených oblastí v severných prihraničných oblastiach Vojvodiny sú obmedzené na pár chránených území a na niekoľko ďalších hájov či solitérnych stromov. Zalesnené oblasti preto predstavujú posledné útočiská so stromami, ktoré vyhovujú preferenciám orlov kráľovských v Srbsku. Tieto zalesnené oblasti tiež poskytujú ochranu pred nadmernými rušivými vplyvmi v dôsledku ľudskej činnosti, čo predstavuje jeden z kľúčových faktorov pre úspešné hniezdenie.

Inštalovaním hniezdnych podložiek poskytujeme orlom vhodný základ, na ktorom môžu nájsť ideálne miesto na hniezdenie.

Nie je raritou spozorovať orla kráľovského, ktorý lieta v prihraničnej oblasti smerom k Maďarsku. S ohľadom na populačný trend v susedných krajinách predpokladáme, že oblasti v blízkosti srbsko-maďarských hraníc, ako aj ďalšie významné biokoridory a zalesnené oblasti vo Vojvodine, predstavujú kľúčové územia pre orlov kráľovských na znovu osídlenie srbskej časti Panónskej nížiny. 

Už v zimných mesiacoch orly preskúmavajú rôzne územia a hľadajú si miesto na hniezdenie. Počas februára a marca si vyhliadnu teritórium a postavia v ňom hniezdo. Veríme, že už o pár mesiacov vám budeme môcť priniesť dobré správy.