Neúmyselné (poľnohospodárske) otravy zvierat

Okrem úmyselných otráv dravých vtákov sa v krajine môžeme stretnúť aj s neúmyselnými otravami spôsobenými rodenticídmi. Rodenticídy sú chemické látky, ktoré poľnohospodári aplikujú na pole, v snahe ochrániť úrodu pred hrabošom poľným. Tento hlodavec môže poľnohospodárom spôsobiť významné škody.

Živí sa koreňmi poľnohospodárskych plodín, zelenými časťami rastlín a semenami. Pri správnej aplikácii povolených prípravkov hraboše uhynú v norách a riziko otravy necieľových organizmov je malé.

V praxi sa však stretávame s tým, že niektoré poľnohospodárske subjekty z nevedomosti aplikujú rodenticídy nesprávnych spôsobom. Prípravok nevkladajú dávkovačom do nôr, prípadne požijú väčšie množstvo prípravku na hektár, než je povolené. V takom prípade exituje riziko, že hraboše uhynú na povrchu pôdy a stanú sa potravou pre zvieratá živiace sa zdochlinami. Týmto zvieratám hrozí, že sa tiež otrávia.

Osobitnou kategóriu otráv v súvislosti s poľnohospodárstvom sú prípady, kedy poľnohospodári použijú rodenticídy, ktoré je zakázané používať vo voľnej krajine. Ide hlavne o antikoagulačné rodenticídy, ktoré ľudia poznajú ako „jedy na potkany“. Tieto chemické látky zabraňujú zrážaniu krvi a jedinec po ich konzumácii vnútorne vykrváca. Tieto látky sa môžu používať iba vo vnútri budov, pretože sú veľmi rizikové pre voľne žijúce zvieratá. Za posledné roky sme však zaznamenali viacero prípadov, kedy poľnohospodári, v rozpore so zákonom, použili tieto prípravky na polia. Na rovnakej lokalite okrem hrabošov otrávili aj desiatky zajacov, bažantov a sŕn. Konzumáciou týchto zvierat sa otrávili dravce a krkavcovité vtáky. Poľnohospodári tak lokálne spôsobili rozsiahle škody, z ktorých sa bude príroda spamätávať dlhé roky.

Na uhynutom zajacovi sa kŕmia dravce a krkavcovité vtáky (foto: S.Kováč, Ochrana dravcov na Slovensku)

Úhyn spôsobený antikoagulačnými rodenticídmi dokáže potvrdiť až laboratórna analýza. Existujú však signály, ktoré nám môžu napovedať, že ide o tento typ otravy:

 

Farebné zrno, ktoré nie je zasiate v riadkoch, ale voľne porozhadzované (foto: S.Kováč, Ochrana dravcov na Slovensku)

Farebné zrno, ktoré nie je zasiate v riadkoch, ale voľne porozhadzované (foto: S.Kováč, Ochrana dravcov na Slovensku)

Viac uhynutých bylinožravých zvierat na rovnakom poli (foto: S.Kováč, Ochrana dravcov na Slovensku)

Uhynuté zvieratá krvácajú z telesných otvorov (foto: S.Kováč, Ochrana dravcov na Slovensku)