Nelegálne aktivity sú vážnou hrozbou pre biodiverzitu

22.05.2018

22. mája si pripomíname medzinárodný deň biodiverzity, ktorý Organizácia spojených národov vyhlásila s cieľom zvýšiť porozumenie a uvedomenie si významu biodiverzity ako jedného zo základných predpokladov udržateľného hospodárskeho i sociálneho rozvoja.

Napriek tomu, že sa už 25 rokov napĺňa globálny Dohovor o biologickej diverzite, sa doposiaľ nepodarilo pokles rozmanitosti života zastaviť.

„Príčiny úbytku biodiverzity sú rôzne: zmeny vo využívaní krajiny, znečistenie prostredia, neefektívne kontrolovaná výstavba a rozvoj miest - to všetko má za následok rýchly úbytok voľne žijúcich živočíchov a rastlín a stratu prirodzených biotopov. Do popredia sa svojim negatívnym vplyvom na biodiverzitu čoraz viac dostavajú nelegálne aktivity, ktorých obeťami sú voľne žijúce živočíchy. V prípade niektorých druhov je dokonca ohrozené ich prežitie. Táto situácia sa ani zďaleka netýka len rozvojových krajín a ikonických druhov - ako sú nosorožce, tigre či slony. Neobišla ani krajiny Európskej únie, vrátane Slovenska. Osobitnou skupinou, ktorá je cieľom nelegálnych aktivít u nás, sú dravé vtáky. Nepovolená činnosť ľudí sa stala limitujúcim faktorom priaznivého stavu populácií orla kráľovského, sokola rároha, haje červenej, orliaka morského a v minulosti aj sokola sťahovavého. Tieto druhy prežívajú len vďaka intenzívnemu stráženiu hniezd a kontinuálnej podpore ich hniezdnych a potravných možností,“ vysvetľuje Zuzana Guziová z Ochrany dravcov na Slovensku.

„Domnievame sa, že dravce nie sú obeťami náhodných trestných činov. Existujú jednotlivci alebo skupiny, ktoré majú na nelegálne aktivity motív, prostriedky a vybavenie. Nedávno sme informovali o viacerých prípadoch takzvanej vtáčej kriminality, ktoré sme zaznamenali na jar 2018. Od začiatku roku 2017 dodnes evidujeme 105 obetí nelegálnej činnosti, ktorých úhrnná spoločenská hodnota dosahuje 220 770 eur. A pritom sa dozvieme len o zlomku z celkového počtu prípadov. Podrobnosti o prípadoch, ktoré eviduje naša organizácia, sú k dispozícii aj v podobe interaktívnej mapy na tomto odkaze. Závažnosť vtáčej kriminality a jej dopad na populácie voľne žijúcich dravých vtákov je jeden z dôvodov, prečo Ochrana dravcov na Slovensku realizuje iniciatívu Všetci za dravce. Každý kto ju podpíše, vyjadrí podporu a záujem na tom, aby dravce ostali súčasťou slovenskej prírody“, hovorí Lucia Deutschová z Ochrany dravcov na Slovensku.

„Skutočný rozsah nelegálnej činnosti je omnoho vyšší, než sa nám podarí zistiť. Napomôcť pri odhaľovaní a riešení prípadov môže teraz aj verejnosť. Prostredníctvom mobilnej aplikácie "BirdCrime", ktorá je bezplatne k dispozícii pre operačný systém Android, je možné jednoduchým spôsobom nahlásiť nález živého alebo uhynutého jedinca, ktorý mohol byť obeťou nelegálnej aktivity. Aplikácia bola vyvinutá v rámci projektu LIFE PannonEagle, cieľom ktorého je zvýšenie populácie orla kráľovského v panónskom regióne prostredníctvom výrazného zníženia mortality spôsobenej človekom“, uzatvára Guziová.

Obete nelegálnych otráv na Slovensku

Air Foamposite One Glowing