Najzávažnejšie prípady vtáčej kriminality na Slovensku (časť 3.)

Počas realizácie projektu LIFE Pannon Eagle sme sa stretli s množstvom prípadov vtáčej kriminality. Niektoré prípady však v nás zanechali hlbšiu stopu než iné. V tejto sérii článkov na pokračovanie vám predstavíme niektoré z nich.

Kopčany

Obec na Záhorí, na západnom Slovensku. V marci 2021 nám českí kolegovia poslali fotografiu, ktorú dostali od náhodného nálezcu. Na fotografii bol uhynutý orliak morský s českým ornitologickým krúžkom. Podľa pozície, v akej uhynul, sa jednalo o otravu. Podarilo sa nám zistiť miesto nálezu. Polícia začala vyšetrovanie trestného činu.

 

Otrávený orliak morský (foto: Ochrana dravcov na Slovensku)

O pár dní  neskôr rakúski kolegovia z LIFE EUROKITE nahlásili uhynutú haju červenú s GPS vysielačkou.

V ďalších dňoch sme intenzívne prehľadávali terén v spolupráci s políciou a Pannon Eagle kynologickou jednotkou. Našli sme ďalších 12 uhynutých myšiakov hôrnych, 3 hají červených, 2 orliakov morských, 2 straky, 2 holubov, 1 kunu a zvyšky z jastraba.

 

Otrávené dravé vtáky (foto: Ochrana dravcov na Slovensku)

Mnohé uhynuté zvieratá už boli poschovávané pod konármi a trávou. Išlo o jeden z najväčších prípadov úmyselných otráv dravých vtákov za posledné roky. Celková spoločenská hodnota uhynutých dravcov presiahla 50 000 eur.