Najzávažnejšie prípady vtáčej kriminality na Slovensku (časť 2.)

Počas realizácie projektu LIFE Pannon Eagle sme sa stretli s množstvom prípadov vtáčej kriminality. Niektoré prípady však v nás zanechali hlbšiu stopu než iné. V tejto sérii článkov na pokračovanie vám predstavíme niektoré z nich.

V roku 2018, v marci, nás kontaktovali maďarskí kolegovia. Orlica Petányi, ktorá mala na chrbte PS vysielačku, sa prestala hýbať. Posledná lokalizácia bola medzi obcami Branč a Veľký Cetín. Člen Ochrany dravcov na Slovensku išiel zistiť, čo sa s stalo. Orlicu Petényi našiel na mieste, odkiaľ prichádzal signál. Podľa vonkajších znakov (zaťatých pazúrov a polo roztiahnutých krídel) sa jednalo o otravu. Pri širšej kontrole lokality bolo nájdených 7 uhynutých myšiakov hôrnych a 4 líšky hrdzavé. Okrem toho boli nájdené zvyšky návnad – slepačie vajcia uprostred poľa, rybacie šupiny a pierka z bažanta, ktoré mali na sebe ružovú látku. Analýza uhynutých jedincov preukázala otravu karbofuránom.

Pierka z bažanta so zvyškami ružovej látky - karbofuránom (foto: archív Ochrany dravcov na Slovensko)