Dva mladé orly kráľovské boli vypustené na slobodu

30.10.2020.

Vďaka spolupráci odborníkov z MME/Birdlife Maďarsko, Správy Národného parku Hortobágyi, Správy Národného parku Aggteleki a Zoologickej záhrady v Budapešti boli dva orly kráľovské z Orlieho centra v Jászságu vypustené späť do voľnej prírody.

Prvého z orlov našli spolupracovníci MME/Birdlife Maďarsko a Národného parku Hortobágy v jednom z hniezd v oblasti Jászság. Jeho noha bola zamotaná do špagátu, ktorý sa mu zarezával do mäsa takmer až po kosť. Orly kráľovské si veľmi často pri stavbe hniezda donesú rôzne fólie a špagáty, ktoré ostávajú na poli po poľnohospodárskych prácach. Ornitológovia mláďa vyslobodili a previezli na ošetrenie k veterinárom do Orlieho centra. Kvôli rýchlejšiemu zotaveniu do plnej fyzickej kondície bola potrebná fyzioterapeutická liečba v Budapeštianskej zoologickej záhrade. 


Orly dostali satelitné vysielačky (fotky: Janka MIhályi) 

Druhého orla, v zlom zdravotnom stave, objavil miestny strážca Národného parku Aggteleki 18. augusta v údolí Hernád. Išlo o tohtoročné mláďa, ktoré vykazovalo príznaky otravy a bez okamžitej pomoci by uhynulo. Orla previezli do Orlieho centra v Jászberény, kde podstúpil veterinárne vyšetrenia. Hodnota zrážanlivosti krvi naznačovala, že ide o otravu antikoagulačnými rodenticídmi, čo je skupina jedov, ktoré sa používajú na otravu hlodavcov. Tieto jedy zabraňujú zrážanlivosti krvi, v dôsledku čoho nastáva vnútorné krvácanie a smrť. Kvôli tomu, že otrávené hraboše ostali na povrchu pôdy, sú dostupnou potravou pre rôznych predátorov, vrátane orlov. Avšak účinnosť jedu sa neznižuje a konzumáciou otrávených hrabošov sa otrávi aj predátor. V súčasnosti je používanie antikoagulačných rodenticídov v exteriéri a voľnej krajine vo veľkej miere zakázané.
Po niekoľkých dňoch liečby bol orol mimo ohrozenia života a postupne naberal silu. Vďaka novovybudovanej, priestrannej, výškovej voliére mohli oba orly trénovať prelety a posilňovať lietacie svalstvo. 
Vďaka vynaloženému úsiliu a starostlivosti, boli v októbri mladé orly vypustené späť do prírody. Ich ďalší osud budú odborníci sledovať pomocou malých GPS vysielačiek, ktoré im bezpečne upevnili na telo.


Okamih vypustenia späť do prírody (za fotky ďakujeme 9 ročnej Janke Mihályi :))

Za pomoc ďakujeme týmto ľuďom: Ferenc Herczeg (ANPI), Edit Vencel(Vet-Medic Kft.), Tibor Juhász(HNPI), Endre Sós (FÁNK), Gábor Deák (MME), Attila Zelenák (MME)!

 

Márton Árvay a MártonHorváth (MME)