18. ročník Národného sčítania orlov sa uskutoční 15.-17. januára 2021

08.01.2021.

V dňoch 15. - 17. januára 2021 organizuje BirdLife Maďarsko (MME), v spolupráci s riaditeľstvami národných parkov a ďalšími mimovládnymi organizáciami na ochranu prírody, 18. ročník Národného sčítania orlov, s cieľom monitorovať zimujúcu populáciu dravcov v Maďarsku.

V Maďarsku existuje viacero významných lokalít, kde orly a orliaky zimujú. Najpočetnejšie sú orliaky morské, pretože k maďarskej nemigrujúcej populácii sa pripájajú jedince, ktoré prileteli zo severnej Európy. Tiež tu zimuje väčšina mladých orlov kráľovských z populácie Karpatskej kotliny. Vzácne sa medzi zaznamenanými druhmi vyskytne orol hrubozobý a orol skalný. Pri sčítaní sa budú zaznamenávať aj ostatné pozorované druhy dravcov a taktiež sa budú zbierať údaje o výskyte dropa veľkého.

MME a ich partneri uskutočňujú toto sčítanie od roku 2004. Jeho cieľom je zistiť počet zimujúcich orlov pomocou jednotnej metodiky, v rovnakom čase a v celonárodnom meradle. 

V rámci projektu PannonEagle LIFE financovaného Európskou úniou sa na sčítaní od roku 2018 zúčastňujú aj organizácie z okolitých krajín.


Výsledky sčítania orlov v rokoch 2004 - 2020 (zdroj: BirdLife/Maďarsko)

 

Na území Slovenska koordinuje sčítanie orlov a ďalších dravcov organizácia Ochrana dravcov na Slovensku. Ak sa chcete zúčastniť sčítania orlov a ostatných dravcov, použite  TENTO formulár.

Výsledky budú zosumarizované a zverejnené začiatkom februára.