Výsledky

Očekávané výsledky:

  • Panonská populace orlů královských vzroste o nejméně 10 % během období projektu a dosáhne alespoň 250 hnízdících párů v roce 2021.
  • Počet úhynů orlů královských a rarohů následkem pronásledování bude v průběhu projektu klesat a bude méně než 5 v posledním roce projektu. Celková roční mortalita hnízdících orlů královských klesne pod 12 % na konci projektu.
  • Průměrná hnízdní úspěšnost orlů královských bude více než 1 mládět na hnízdní pár během projektového období, což zajistí dostatek jedinců pro zvyšování početnosti hnízdící populace.
  • Orlové královští a rarozi nalezení živí, ale zranění následkem pronásledování budou s více než 30% úspěšností navráceni do přírody (vč. ≥5 zachráněných jedinců).
  • Důležité precedentní rozsudky budou vyneseny a zveřejněny na základě alespoň tří vyšetřování běžících díky projektu.
  • Informace o projektu se objeví ve více než tisíci mediálních zprávách, které dohromady dosáhnou více než 10 milionů zhlédnutí. Projektový web a sociální media dosáhnou více než milionu návštěvníků.
  • Orlí centrum v Maďarsku navštíví minimálně 500 lidí náležejících k vybraným cílovým skupinám. Tato široká veřejná prezentace povede k významnému nárůstu povědomí u zainteresované i široké veřejnosti v otázkách ochranářského statusu orlů královských, následků ilegálního pronásledování a důležitosti soustavy Natura 2000.

nike air max 1 style