Orel královský

Orel královský (Aquila heliaca, Savigny 1809) je mimořádnou přírodní hodnotou. Většina evropské populace hnízdí v Maďarsku a na Slovensku. Druh patří do řádu dravců (Accipitriformes), do čeledi krahujcovitých (Accipitridae) a podčeledi orlů (Aquilinae). Tělo je dlouhé 72—83 cm; rozpětí má okolo 190—210 cm. Druh vykazuje mírnou pohlavní dvojtvárnost, samice jsou o něco málo větší a těžší. Samci váží okolo 2,5 až 4 kg a samice mezi 2,8 a 4,5 kg.

 

Orel královský (Fotografie: Bence Máté, Szilárd Morvai )

Rozšíření
Euroasijský druh. Jeho rozšíření sleduje stepní zónu v Rusku a na Ukrajině od severních oblastí Kavkazu po jezero Bajkal. V Evropě je vázán více méně a Karpatskou kotlinu. Hnízdí v Maďarsku, na Slovensku, v Rakousku, v Česku, v Chorvatsku, v Srbsku, v Rumunsku a v Buhlarsku. Menší populace hnízdí také v Turecku. Na českém území hnízdí orli královští na jižní a východní Moravě, kde přímo navazují na slovenská a rakouská hnízdiště. Naše populace je tak přímo závislá na stavu mateřské maďarské populace.

Mimo Rusko jsou hnízdiště v Karpatské kotlině jedinou významnější stabilní populace. V současnosti hnízdí polovina této populace ve středních nadmořských výškách a stále častěji obsazují teritoria v nížinách.

 

Ochranářský status

Orel královský a raroh jsou přísně chráněnými druhy ve všech projektových zemích kromě Česka, kde v současné době probíhají jednání o zařazení orla královského mezi zvláště chráněné druhy. První výzkumy těchto dravců a snahy o jejich ochranu začaly v Maďarsku a na Slovensku v 70. letech minulého století. V této době byl orel královský, podobně jako několik dalších druhů dravců, na pokraji vyhynutí ve střední Evropě a poslední páry přežívaly v odlehlých horských oblastech.

Mezinárodní ochranářský status:

  • Evropská Směrnice na ochranu ptáků: Příloha I.
  • Washingtonská úmluva (CITES): Příloha I.
  • Bonnská úmluva (CMS): Přílohy I. a II.
  • Bernská úmluva (CCEWNH): Přílohy II. a III.
  • Kategorie Červeného seznamu IUCN: celosvětově ohrožený/zranitelný (VU)
  • Evropský ochranářský status: SPEC 1, vzácný

 

Hnízdní prostředí

V panonské oblasti byl druh vytlačen do údolí nižších pohoří. Od poloviny 90. let začala populace znovu osidlovat nížiny a v současnosti více než polovina evropské populace hnízdí v zemědělské krajině, kde preferuje travní porosty s přežívajícími populacemi syslů. Pro umístění hnízda si často vybírá osamělé stromy nebo stromořadí.

 

Hnízdo orla královského v zemědělské krajině a poblíž opuštěného statku (Fotografie: Márton Horváth )

 

Hnízdění

Orli královští si stavějí hnízda na vrcholcích větších stromů na jižních svazích nebo poblíž lovišť. Většinou mají v teritoriu více hnízd, která v jednotlivých letech střídají. Pokud nejsou vyrušováni, mohou využívat jedno hnízdo i řadu let. Takové hnízdo pak roste do značných rozměrů, protože orli jej každoročně přistavují. V nížinách střídají hnízda častěji než v horách, pravděpodobně kvůli většímu rušení. Z hnízda je vždy dobrý rozhled, proto mohou orli rozeznat blížící se nebezpeční na velkou vzdálenost. Orli ukončují snášení na konci března a většinou mívají dvě, v poslední době často i tři vejce. Později nosí potravu mláďatům oba rodiče. Mláďata opouštějí hnízdo v červenci a rodina se následně zdržuje pohromadě do podzimu.
 

Jeden a pět týdnů stará mláďata orlů královských. (Fotografie Márton Horváth )

Potrava

Preferovanou kořistí orlů královských jsou sysli (Spermophilus citellus) a křečci (Cricetus cricetus). Protože ale oba tyto druhy přečkávají zimu hibernací, orli v té době loví jiné drobné savce a ptáky, většinou v zemědělských oblastech. Častou kořistí v zimě jsou zajíci (Lepus europaeus). Rodičovský pár zůstává a loví společně i po ukončení hnízdní sezóny. Na ulovené kořisti se napřed vždy nakrmí samice. Během tvrdých zim se běžně živí i mršinami.

Tah

Pokud je počasí v zimě mírné, páry neopouštějí své hnízdní teritorium, zatímco nedospělí jedinci se potulují v širokém okolí.

 

nike air max 2019 metallic silver