Gazdafórum a Sasközpontban

2017.12. 06.
Gazdálkodói fórum volt Mikulás napján a Sasközpontban a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szervezésében. Jászberény, Jászágó és Jászárokszállás határában mező- és vadgazdálkodók gyűltek össze, hogy meghallgassák és megvitassák azokat az élőhejfejlesztési beavatkozásokat, amit a két szervezet a PannonEagle LIFE program keretében tervez.

A gazdák először egy rövid előadásban ismerkedtek a parlagisas-védelem hazai vonatkozásaival. Bemutatásra került a már befejeződött HELICON LIFE célkitűzései, eredményei, különös tekintettel a jászsági élőhelyfejlesztéssel.

Ezt követően az MME munkatársa részletesen bemutatta az önkormányzati külterületi földutakon tervezett élőhelyfejlesztést. Ennek lehetőségét az érintett önkormányzatok testületi határozattal erősítették meg. A fa és cserjetelepítésre a földutak szélén, a zöldhatósági engedély birtokában, várhatóan 2018 őszén már sor kerül. A begyepesedett földutak mozaikos kaszálása a tavasz végén lehetővé válik. Úgynevezett „nyúlút” is létesül egy helyrajzi számon, mely évekig szolgálja majd az apróvad állomány szaporodását, túlélését. A lokálisan előforduló sűrű faállomány ritkítása és sarjaztatása is az élőhelyek jobbítását fogja szolgálni. Bemutatásra került az is, hogy az élhelyfejlesztés hatásainak monitorozása hogyan fog történni. Továbbá kérés is megfogalmazódott a gazdák felé, hogy ezeket a beavatkozásokat, fejlesztéseket tartsák tiszteletben. A földmérés karóit, oszlopait és magát az élőhelyfejlesztéseket ne rongálják meg közlekedésük, gazdálkodásuk során.

A fórum segíthet abban, hogy az érintett földhasználóknak nem fog meglepetést okozni, hogy a területen megjelenő földmérő, illetve az élőhyelyfejlesztést kivitelező alvállalkozó mit csinál a földjük mellett.

A nemzeti park munkatársa viszont a Borsóhalma területen tervezett beavatkozásokról tartott eligazítást. Ezek a területek állami tulajdonban vannak, és bérlők útján hasznosítják azokat. Itt jelentős kiterjedésben víz-visszatartás lesz a csatornákban, műtárgyak megépülésével. Tájidegen fafajok lesznek lecserélve hazai őshonos fafajokra. A terület nyugalmára pedig sorompók fognak őrködni. Természetesen a HNPI vagyonkezelésében lévő gyepek és szántók bérlői kulcsot kaptak és fognak kapni, hogy a szükséges mezőgazdasági munkákat el tudják végezni. Viszont illetéktelenek nem tudnak bejutni a területre.

Az előadásokat követően a gazdák hozzászóltak, kérdéseket tettek fel a szakembereknek, melyekre megnyugtató válaszokat kaptak.

Nike Phantom Vision