Élőhelyfejlesztési munkálatok

2019.07.22.

A PannonEagle LIFE program keretében a tavaszi és az őszi időszakot élőhely fejlesztéssel is töltjük, erről készült az alábbi beszámolónk.

A munkák megkezdése előtt egy földmérő tűzte ki a kiválasztott földutak jogi határát, így elkerülhettük, hogy a kezelendő terület magántulajdonban lévő szántókba, vagy gyepre essen. A kiválasztott erdészeti vállalkozó az 1500 tervezett facsemetéből 520-at már elültetett, az önkormányzati földutak mentén szürke nyarat, magas kőrist, kocsányos tölgyet és mezei szilt vegyesen. A fásítás elsődleges célja, hogy hosszútávon is tudjunk alternatív fészkelőhelyet biztosítani a területen élő parlagi sasoknak. Ezzel egy időben a már meglévő, de rossz állapotban lévő fasorok kezelése (ritkítása, sarjaztatása) is folyamatban van, összesen 3,6 km hosszan.

A Jászság Különleges Madárvédelmi Terület középső és északi részében ezek a fatelepítések kapcsolódnak a korábbi HELICON LIFE-ban megvásárolt és élőhelyfejlesztésben (főleg fásítás) részesített tanyahelyeivel.

A fatelepítésen túl még 9000 db cserjével is kiegészülnek az élőhelyek (kökény és egybibés galagonya), melyek búvó- és fészkelőhelyeket biztosítanak énekesmadaraknak és a sasoknak táplálékot is jelentő apróvad számára.

A fentieken kívül összesen 5000 m2 területen úgynevezett nyúllegelők kialakítására is sor kerül, ez azt jelenti, hogy a beszántott földutakon egy pillangósokból és fűfélékből álló magkeveréket vetünk el. Erre azért van szükség, demonstratív jelleggel, mert az elmúlt évtizedekben a szántóföldi növénytermesztés egyre intenzívebbé vált, folyamatosan csökkentve a mezei nyulak hazai népességét. Ráadásul a korábbi vetésszerkezet elszegényedett, ma már alig termesztenek cukorrépát és más lédús takarmánynövényt, ami nagyon fontos tápláléka és rejtőzködő növényzete volt a mezei nyúlnak. Ezen felül számtalan ok vezetett a nyúl állomány drasztikus csökkenéséhez. Ez a csökkenés az apróvadas vadásztársaságoknak nagyon komoly bevétel csökkenést okoz, és ugyanakkor a parlagi sasok egyik fontos táplálékbázisa csökkent le.

Mozaikos kaszálás, avas- és friss fű sávok váltakozásával a mezei nyúl és a fácán számára szeretnénk javítani az élőhelyi adottságaikon. Az avas fű remek búvó és fészkelőhelyet biztosít számukra. Ugyanakkor a kaszált sávokban pedig hosszabb ideig jutnak zöld takarmányhoz a vad fajok. Ez a beavatkozás összesen 5,4 ha-t érint.